• Enlace Slider home mascletás

Convocatòria ple mes de novembre

Es convoca al Ple de J.C.F. el próxim dia 16 de novembre a les 19:45 hores per primera convocatòria en el Saló d’actes de J.C.F.

 

Es convoca al Ple de J.C.F., que tindrá lloc el próxim dia 16 de novembre a les 19:45 hores per primera convocatòria, i a les 20 hores per segona, en el Saló d’actes de J.C.F., i d’acord amb el següent orde del dia.

Orde del dia
1. Aprovació si procedix de l’acta anterior

2. Informe Presidència

3. Classificació de Falles 2017

4. Informe delegacions*

Incidències: Aprovació, si és procedent, dels següents expedients:
Exp. 51-2016/2017, referent a suposada mala gestió en en Falla nº 207.

5. Precs i preguntes

Els expedients d’aprovació están en les delegacions corresponents

ImprimeixCorreu-e