• Enlace Slider home mascletás (6)

Junta Central Fallera

IX marató fallera de dòmino. Bases i fullet d'inscripció

S'ha canviat la data de celebració per a el dissabte 30 de juny

S'ha canviat la data de celebració de la Marató que se celebrarà el dissabte 30 de juny. Tot la resta es manté: casal de celebració i horari.

Com es dispensarà menjar per als assistents, se sol·licita que qualsevolpersona que tinga alguna intolerància li ho faça arribar a esta Delegació per a poder-li-ho indicar a la Falla que organitza el dinar.

La participació estarà subjecta a les següents bases. Al final d'esta notícia aquesta el fullet d'inscripció

Bases

Art. 1r.- En esta VII Marató, podran participar en este Concurs totes les Comissions Falleres que ho sol·liciten i que estiguen degudament registrades en el cens de la Junta Central Fallera. Per a poder participar en la Marató, s'haurà d'aportar una fiança prèvia de 20 € que serà tornada al finalitzar la seua actuació.

Les diferents comissions participants en el Concurs hauran d'aportar, junt amb el full d'inscripció, el resguard acreditatiu de l'ingrés o la transferència de la fiança en el compte de Bankia expressament obert amb este fi:

IBAN ES73 3058 2108 8127 3100 0037.

La no assistència a la Marató suposa la pèrdua de la fiança.

La inscripció es farà per mitjà d'escrit que entregaran a la Delegació de Festejos de la Junta Central Fallera, de dilluns a dijous, o per e-mail a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. fins a l’1 de juny de 2018, data en què acabarà la inscripció.

Cada inscripció portarà el nom d’una parella per falla, i podran participar tantes parelles com desitge cada Comissió. Per cada parella es farà un depòsit de 20 euros, que es tornarà a l’acabar la Marató. L'organització tècnica d'esta marató es farà a càrrec de la Junta Central Fallera.

Art. 2n.- La marató es jugarà el 9 de juny a les 09:00 h. en el casal de la Falla Gayano Lluch-Dr. Marco Merenciano. Es jugarà amb les normes resumides a continuació, i editades per la Federació Valenciana de Dòmino.

1)Les partides es disputaran a 300 o 350 punts segons es decidisca al principi del torneig. En cada mà s'anotaran els punts de totes les fitxes que resten per col·locar a favor de la parella que domine o guanye el tancament. En cas d'empat en un tancament no
s'anoten els tants i es corre la mà.

2) Reunits els jugadors que componen les dos parelles, acordaran qui anota els resultats i qui dels contraris efectua els recomptes. A continuació cada jugador triarà una fitxa, sent el de major puntuació el que triarà lloc i a més efectuarà l'eixida. A la seua
dreta se situarà el jugador contrari que haja alçat la fitxa de menor puntuació.

3) El jugador de l'esquerra del qui inicia el joc (d'ara en avant "el mà") remourà les fitxes, i a continuació les tornarà a moure "el mà", qui serà l'últim a agafar les fitxes. El company del "mà" no alçarà les seues fitxes fins que estiga posada la fitxa que inicia la
jugada que, si és un doble, el "mà" la posarà en sentit horitzontal i si fóra de dos valors en sentit vertical, posant el valor major cap al seu company. Sempre que es necessite canviar la seua direcció, les fitxes s'aniran col·locant en el sentit contrari de les agulles del rellotge (cap a la dreta).

4) A l'alçar les fitxes, estes es deixaran en la mateixa posició i orde sense poder alterar-les el jugador, qui a l'utilitzar-les les col·locarà sense dubtes, d'una manera ferma però suau, tenint present que si es toca una fitxa serà obligatòria la seua col·locació,
encara que no fóra la fitxa desitjada.

5) Si davant d'un tancament un jugador desitja tancar, però per equivocació col·loca la fitxa en el costat contrari, el joc quedarà obert i en cap cas es podrà modificar la jugada, encara que anunciara verbalment que desitjava tancar. Al presentar-se jugada de
tancament, el company de qui analitza la jugada mantindrà una total immobilitat amb la mirada baixa, així mateix el jugador que estudia el tancament no haurà, abans d'executar la jugada, de mirar la cara
del company.

6) Es consideren infraccions o vulneració de les normes:

  • Pensar, sense tindre més d'una fitxa a posar, sempre que esta tinga cabuda per un sol costat.
  • Quan per error es diu “pase” tenint fitxa o fitxes per jugar.
  • Dubtar fent acció de triar entre les fitxes encara sense tocar-les.
  • Efectuar l'eixida un jugador sense correspondre-li.
  • Qualsevol fitxa descoberta o caiguda, encara de forma involuntària, una vegada alçades les fitxes pels jugadors.
  • La realització de gestos, estridències, canvis de postura, colpejar la taula i manifestacions verbals. La partida ha de jugar-se de forma relaxada i només al final de la jugada es podran fer breus comentaris. No s'ha d'elevar el to de veu amb recriminacions. Es procurarà mantindre la mateixa postura durant el desenrotllament de la jugada.

7) Qualsevol vulneració o infracció haurà de reflectir-se en el full d'anotacions, tenint present en tots els casos que només la parella contrària serà la que decidisca si es continua o anul·la la jugada. En este últim cas, si la infracció és comesa per algun
component de la parella iniciadora del joc, correrà la mà. Cas que una mateixa parella incórrega en estes infraccions per més de dos vegades, es prendrà nota en l'acta fent constar si es tracta de segona, tercera, quarta vegada, etc.

Nota: La tolerància ha de ser un element bàsic quan es disputen partides de dòmino amb gent no habituada a les normes de la FED i els jugadors experimentats han de facilitar la normalitat en les partides de joc.

Art. 3r.- La Junta Central Fallera nomenarà els delegats necessaris per cada partida, que tindran totes les competències i la representació de l'organització.

Art. 4rt.- Si alguna comissió abandona la partida en la qual està jugant, es considerarà com si no haguera iniciat la marató. Correspon al Comité de Competició la imposició de la sanció corresponent si considera la retirada no justificada. Esta sanció podria portar inclús a la inhabilitació dels jugadors i de la comissió a participar en futurs maratons. Així mateix la parella que no estiga en el moment d'inici del joc, quedarà automàticament desqualificada.

Art. 5nt.- Les regles del joc d'esta marató són les que s’adjunten a estes bases, editades per la Delegació de Festejos de la Junta Central Fallera.

Art. 6é.- Es considerarà falta greu, i per tant motiu de desqualificació, la no acceptació per part dels participants de les dites regles; com així mateix la participació de jugadors no inscrits prèviament.

Art. 7é.- El Comité de Competició estarà format per tres persones de l'Àrea d'Organització Festiva de Junta Central Fallera i les seues decisions seran inapel·lables.

Art. 8é.- La inscripció d'esta marató comporta l'acceptació i el coneixement per part de les comissions i dels jugadors d'estes bases.

Fullet d'inscripció

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h