• Enlace Slider home mascletás (5)

Junta Central Fallera

Concurs de Declamació en Llengua Valenciana

Convocatòria per a les categories Sènior i Juvenil

La Junta Central Fallera, per mig de la seua Delegació de Cultura, convoca el III CONCURS SÈNIOR i el XXIII CONCURS JUVENIL DE DECLAMACIÓ EN LLENGUA VALENCIANA per a l’exercici 2018-2019, d’acord amb les següents.

BASES

1. Podran participar en el concurs tots els fallers i falleres adults i juvenils de les comissions de falla que ho sol·liciten i que estiguen censats en la JCF.

2. S’establixen les categories següents:

JUVENIL.- Concursants entre 15 i 17 anys (hauran de declamar a partir de 40 versos).

SÈNIOR.- Concursants majors de 18 anys (declamaran a partir de 80 versos)

3. No serà obligatori assistir i participar abillats amb el vestit regional, però serà condició indispensable participar amb una correcta vestimenta com a signe de respecte cap al Concurs.

4. El Jurat serà nomenat per la Delegació de Cultura, i la seua decisió serà inapel·lable.

INSCRIPCIÓ

La inscripció es farà a través de la Secretaria Virtual, Tràmits i Servicis, Inscripció Declamació, des del dia 19 de novembre de 2018 fins al dia 20 de desembre de 2018.

POEMES A DECLAMAR

Cada participant podrà triar qualsevol poema que complisca les característiques de la seua categoria segons la base 2a.

El poema escollit haurà d’adjuntar-se en format PDF al mateix temps que s’inscriga cada participant.

PREMIS

S’establixen els premis següents: PRIMER, SEGON i TERCER premi, per cada una de les diferents categories. El lliurament dels premis es farà en la Gala de la Cultura en el lloc i en la data que s’anunciaran oportunament.

DATA DEL CONCURS

El concurs es celebrarà en una única fase el dia 13 de gener de 2019, a partir de les 18:00 hores, i tindrà lloc al Saló d’Actes de l’ATENEU MERCANTIL de València. El veredicte del jurat es farà públic en la web de fallas.com. L’hora de citació per als participants és a les 17:00 hores.

NORMES DEL CONCURS

En aplegar el dia 13, tots els participants hauran de confirmar la seua participació en las taules que estaran convenientment senyalitzades.

Es comunica que durant la Declamació no es permetrà l’accés a la sala. Finalitzat el Concurs, tots els participants es faran una fotografia de conjunt amb la Fallera Major de València i la seua Cort d’Honor.

La participació en este Concurs suposa l’acceptació d’estes bases, tant per als participants com per a les respectives comissions de falla.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h