• Enlace Slider home mascletás (8)

Junta Central Fallera

Assemblea General Ordinària de Presidents i Presidentes

Celebrada el passat 18 de desembre amb la presència de la Fallera Major de València i la seua Cort d'Honor

En l'acte Marina Civera Moreno, Fallera Major de València de 2019, acompanyada per les dotze dones de la seua Cort d'Honor van actuar com a convidades. Van ser rebudes amb aplaudiments dels assistents i la taula presidencial. La Presidència els va donar la benvinguda i Marina va pronunciar unes paraules d'agraïment.

   Acta de l’Assemblea General Ordinària de Presidents i Presidentes de falla celebrada a la Sala Rodrigo del Palau de la Música de València el dimarts 18 de desembre del 2018 a les 22.00 hores.

PRIMER PUNT: Aprovació, si procedix, de l’acta anterior

L’acta és aprovada per unanimitat.

SEGON PUNT: Informe de Presidència

Les actuacions dels “Balls al Carrer” continuaran en la plaça de la Mare de Déu els mesos de gener (dies 13, 20 i 27) i febrer (dia 3).

La inscripció per al XXIII Concurs de Declamació Juvenil i per al III Concurs de Declamació Sènior es podrà fer fins al 20 de desembre del 2018. Per a la categoria sénior cal tindre més de 18 anys i la declamació tindrà més de 80 versos. Per a la categoria infantil la lectura es realitzarà de més de 40 versos. Se celebrarà el 13 de gener del 2019 a les 18.00 hores en l’Ateneo Mercantil de València.

S’ha publicat el veredicte del XLIV Concurs de Betlems en la categoria A i B. En la publicació municipal dedicada a la programació nadalenca apareixerà per segon any la ruta de betlems del concurs.

Està oberta la inscripció del Concurs de maquetes. El 20 de desembre cal lliurar-les. Es retiraran el 4 de gener del 2019.

Estan aprovades les bases de la subvenció de carrers enllumenats i la sol·licitud es pot presentar fins al 19 de febrer del 2019.

El Trofeu Fallera Major de tenis de taula es realitzarà el 19 de gener en la falla bisbe Jaume Pérez – Lluís Oliag. El termini de la inscripció acaba el 16 de gener del 2019.

La subvenció dedicada a les agrupacions és de 90.780 euros. Suposa una quantitat econòmica aproximada de 252 euros per comissió fallera.

El 20 de desembre serà la Copa de Nadal que l’Ajuntament oferix a les Falleres Majors i Presidents de les comissions. Serà al palau de l’Exposició.

   La data límit per a sol·licitar els permisos és el 31 de desembre. La sol·licitud d’ocupació de la via pública per a la instal·lació de xurreries es realitzarà a partir del mes de gener.

   Les subvencions de l’exercici anterior estan pagades i sols queda la de “Germanor” que està en període de fiscalització.

   Ha acabat el termini per a la subvenció de falla del 2019. Està vigent la subvenció per a l’aniversari de falles fins al 31 de desembre del 2018. S’ha publicat en el BOP la subvenció a la il·luminació. La subvenció a les falles afectades per la Llei de la Memòria Històrica acaba el 3 de gener del 2019. La subvenció per a la insonorització de casals cobrirà l’any 2018 i el primer trimestre del 2019.

   Es recorda que cal sol·licitar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats, ja que encara hi ha moltes comissions falleres que no ho han realitzat.

TERCER PUNT: Presentació Programa de Festejos de les falles de 201

   El vicepresident 4t de l’àrea de Festejos i Infantil Josep Garcia Bosch fa lectura del programa provisional de festejos.

QUART PUNT: Discussió i aprovació, si és precedent, de les propostes del Sistema d’elecció dels Jurats de Falla i de Millor Ninot de Secció

Secretaria General intervé per a explicar la proposta de la Junta Directiva dedicada al Sistema d’elecció dels Jurats de Falla i de Millor Ninot de Secció i la presentada per tres delegats de sectors.

   Pel que fa a la proposta de la Junta Directiva incorpora el fet que cada secció té la possibilitat de triar el mecanisme d’elecció de jurats, l’augment del nombre de membres o triar que els jurats siguen designats directament per Secretaria General, si ho aproven un 75% de les falles. Es manté per a l’elecció el sistema dels bombos per a triar els tres jurats. En el primer estaran les persones falleres amb 4 anys o més d’experiència, el segon els candidats que no puguen estar inclosos en el bombo primer, i en el tercer les candidates que no puguen estar en el bombo primer. Es confirma el sistema d’incompatibilitats aprovat l’any passat. Fa una descripció de les possibilitats estadístiques que siguen dones o hòmens els jurats a partir de la incorporació d’uns quadros descriptius que arrepleguen les dades de l’exercici anterior. La diferència bàsica entre les dos propostes és que el criteri de l’experiència sols es té en compte en el bombo A i que es pretén la incorporació de la dona a la composició de jurat perquè estes no siguen minoria.

   La proposta presentada pels delegats Carlos Juan Amorós, Ximo Esteve Ponce i Ángel Santamaria Romero s’adapta a l’aprovada l’any passat i també té en compte el règim d’incompatibilitats.

   En representació dels delegats que presenten la proposta intervé Ángel Santamaria Romero. Explica que es permet que les seccions puguen canviar el sistema d’elecció de jurats quan ho acorde un 80% de les comissions i no amb el 75% d’estes, com proposa la Junta Directiva. La diferència més destacada està en el sistema de bombos que es basa en el criteri de l’experiència, ja que en la proposta de la Junta Directiva la composició d’un jurat pot resultat majoritàriament formada per persones falleres sense experiència. Reclama que, com que sols el 37% de persones que han realitzat el curs de jurat són dones, s’intente promoure el curs perquè la dona s’apunte a fer-lo en un nombre major.

   Es realitzen algunes intervencions de diferents comissions.

   El representant de la comissió fallera núm. 366 (S. Rusiñol – Comte Lumiares) exposa que es podrien incorporar algunes dades que no estan en el quadros exposats per Secretaria General, dedicats a la participació de la dona en la composició del jurat.

   El representant de la comissió núm 5 (Dr.Oloriz – arquebisbe Fabián y Fuero) proposa que l’elecció no es faça per bombos i que designe directament Secretaria General el jurat.

El representant de la comissió fallera 181 (barri Beteró) exposa que no hi ha impediments perquè les dones realitzen el curs de jurats i per tant que no s’ha de diferenciar per sexes l’elecció de la composició dels jurats.

El representant de la comissió fallera núm. 22 (Exposició – Misser Mascó – A. Baca) proposa que es minimitze la importància del Bombo A on es prima l’experiència com a jurat. Cal renovar les composicions dels jurats i evitar que es repetisquen estos en la mateixa secció any darrere any. Creu que la gent jove i la dona s’hi ha d’incorporar i sobretot vol que no es prime tant l’experiència.

La Presidència realitza diferents intervencions per a contestar les comissions. Exposa que la proposta de la Junta Directiva és més flexible i permet obrir noves vies d’elecció perquè elegisquen les comissions falleres. Afig que la proposta més legal és la que trie l’Assemblea i per tant que totes en poden ser legals. A més, creu que l’experiència no es prima tant en la proposta de la Junta Directiva i s’establix la incompatibilitat de repetir com a jurat en la mateixa secció. Finalment exposa que no és positiu per a la imatge de la festa en la societat que la composició del jurat siga majoritàriament masculina.

Seguidament es voten les propostes. La proposta presentada per tres delegats del sector rep 60 vots. La proposta presentada per la Junta Directiva rep 12 vots. Hi ha 23 abstencions. Per tant és aprovada la proposta presentada pels tres delegats de sector.

QUINT PUNT: Precs i preguntes

Intervenen els representants de les comissions falleres núm. 181 (barri Beteró), núm. 289 (Isabel la Catòlica – Ciril Amorós), núm. 31 (Lo Rat Penat), núm. 392 (B.Gámez – À.Villena), núm. 39 (Castelló - Sogorb) i núm. 155 (Barraca – travessia - església del Roser).

La sessió es va alçar a les 23.25 hores.

Fotografies: Armando Romero. 

  • ASAMBLEA18.12-1
  • ASAMBLEA18.12-2
  • ASAMBLEA18.12-3
  • ASAMBLEA18.12-4
  • ASAMBLEA18.12-5
  • ASAMBLEA18.12-6

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Legir mes

Acepto
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h