• Enlace Slider home mascletás (6)

Junta Central Fallera

Bases Concurs de Declamació

Ací pots consultar les bases del Concurs de Declamació Senior i Juvenil

II CONCURS SÈNIOR
XXII CONCURS JUVENIL
DE DECLAMACIÓ EN LLENGUA VALENCIANA

La Junta Central Fallera, per mig de la seua Delegació de Cultura, convoca el II CONCURS DE DECLAMACIÓ SÈNIOR i el XXII CONCURS JUVENIL EN LLENGUA VALENCIANA per a l’exercici 2017-2018, d’acord amb les següents BASES:

Podran participar en el concurs, tots els fallers i falleres adults i juvenils de les comissions de falla, que ho sol.liciten i estiguen censats en la JCF.

S’establixen les categories següents: 

JUVENIL.- Concursants entre 15 i 17 anys (hauran de declamar a partir de 40 versos).
SÈNIOR.- Concursants majors de 18 anys (declamaran a partir de 80 versos)

No serà obligatori assistir i participar abillats amb el vestit regional, però serà condició indispensable participar amb una correcta vestimenta com a signe
de respecte cap a este Concurs. El Jurat serà nomenat per la Delegació de Cultura, i la seua decisió será
inapel·lable.

INSCRIPCIÓ

La inscripció es farà a través de la Secretaria Virtual, Tràmits i Servicis, Inscripció Declamació, des del dia 1 d'octubre fins el dia 26 d'octubre de 2017.

POEMES A DECLAMAR

Cada participant podrà triar qualsevol poema que complisca les característiques de la seua categoria segons la base 2.


El poema escollit haurà d’adjuntar-se en format PDF al mateix temps que s’inscriga cada participant.

PREMIS

S’establixen els premis següents: PRIMER, SEGON i TERCER premi, per cada una de les diferents categories.


El lliurament dels premis es farà en la Gala de la Cultura, al lloc i en la data que s'anunciaran oportunament.

DATA DEL CONCURS

El concurs se celebrarà en una única fase el dia 5 de novembre de 2017, a partir de les 19:00 hores, i tindrà lloc al RAMCLUB de l’Espai Cultural Rambleta de València. El veredicte del jurat es farà públic en la web de fallas.com. L’hora de citació per als participants és a les 18:00 hores.

NORMES DEL CONCURS

En arribar el dia 5, tots els participants hauran de confirmar la seua participació en las taules que estaran degudament senyalizades.
Es comunica que durant la declamació no es permetrà l'accés a la sala.
Finalitzat el concurs, tots els participants es faran una fotografía de conjunt amb la Fallera Major de València i la seua Cort d’Honor.
La participació en este concurs suposa l’acceptació d’estes bases, tant per als participants com per a les respectives comissions de falla.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte