• Enlace Slider home mascletás

Junta Central Fallera

Concursos literaris

La Junta Central Fallera convoca el XXXII Concurs d'obres de teatre i microteatre inèdites i el I Concurs d'apropòsits en llengua valenciana. 

Les bases són les següents: 

1. Podran participar en el concurs tots els autors que ho desitgen, sense limitació d'obres, sempre que totes les obres siguen inèdites. En l'apartat d'apropòsits hauran de ser inèdits fins la data de la inscripció. No s'admetran adaptacions.

2. Les obres presentades han d'estar escrites en llengua valenciana. 

3. CATEGORIES

a) Obra de teatre

b) Obra de teatre infantil 

c) Apropòsit

d) Apropòsit infantil 

e) Microteatre (extensió mínima del text de cin fulls Din-A4).

4. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS: Els treballs es presentaran en format PDF, en la Delegació de Cultura de la Junta Central Fallera (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.) a partir del 13 d'octubre de 2017, atenent a les normes següents: 

a) S'adjuntarà un primer document, amb el treball, que haurà d'estar escrit a doble espai i amb lletra Times New Roman, 12. 

b) En el primer document del treball figurarà només el títol de l'obra, sense signatura i sense cap classe d'identificació. 

c) Cadascun dels treballs ha d'anar acompanyat d'un segon document, a banda, on es farà constar el nom, el domicili i el telèfon de l'autor, amb una fotocòpia del DNI, així com el títol de l'obra presentada. 

El termini per a la presentació dels treballs de qualsevol categoria finalitzarà el dia 17 de novembre de 2017, a les 22:00 hores. 

5. PREMIS: S'establiran els següents premis per a les categories d'Obra de Teatre, Obra de Teatre Infantil, Apropòsit i Apropòsit Infantil:

Guanyador: 400 euros i recordatori

1r finalista: 200 euros i recordatori

2n finalista: 100 euros i recordatori

Per a la categoria de Microteatre, s'estableixen els següents premis:

Guanyador: 200 euros i recordatori

Finalista: recordatori

Els premis estan expressats pels seus imports bruts, sense practicar la retenció legal corresponent. 

6. Els originals de les obres premiades quedaran en propietat de la JCF i esta procurarà difondre'ls. De la mateixa manera, l'autor tindrà la total llibertat de poder executar els drets que la llei li pertoquen. 

7. El jurat podrà no adjudicar qualsevol dels premis si considera que els treballs presentats no tenen el mínim de qualitat exigible. 

8. El jurat serà designat per la Delegació de Cultura de la Junta Central Fallera, i la seua decisió serà inapel·lable. 

9. La composició del jurat, el seu veredicte i el lloc d'entrega dels premis es faran públics i es notificarà oportunament a tots els participants. 

10. Els treballs no premiats podran ser recuperats pels autors fins dos mesos després de fer-se públic el veredicte del jurat. A partir d'esta data, la Junta Central Fallera disposarà dels veredictes com considere convenient. 

11. La inscripció i la participació en el concurs suposa l'acceptació de totes i cadascuna d'estes bases. 

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h