• Enlace Slider home mascletás (3)

Junta Central Fallera

Cartell anunciador XXXIII falla FAS 2022

Está és la convocatòria del cartell anunciador XXXIII falla FAS 2022

CONVOCATÒRIA PREMI EXTRAORDINARI FALLA FAS 2022 CARTELL ANUNCIADOR DE LA XXXIII FALLA FAS I GUÀRDIA CIVIL

1.- FINALITAT
Es convoca el Premi Extraordinari del Cartell Anunciador de la “XXXIII Falla de les Forces Armades i Guàrdia Civil” per a donar a conéixer a la societat valenciana i al món faller la celebració de la Falla militar l'acte principal de la qual està previst realitzar en l'Aquarterament “Sant Joan de Ribera” de València.

2.- BASES DEL CONCURS
A aquest Premi Extraordinari podran concórrer tots els militars de les Forces Armades, personal de la Guàrdia Civil i civils amants del món de les Falles.
Les obres que concórreguen a aquest Premi hauran de tindre les següents característiques:
- MISSATGE ESCRIT: Ha de figurar el títol “XXXIII FALLA DE LES FAS”.
- CONTINGUT: Que reculla la Institució Militar i el món de les Falles reflectit en el seu foc, llum i música.
- COLORS: Sense límit de colors.
- FORMA I GRANDÀRIA: Rectangular, amb la major dimensió en sentit vertical i grandària entre 45 i 70 cm. d'altura i de 35 a 50 cm. d'amplària.
- NOMBRE D'OBRES: Màxim de tres (3) per autor.
Les obres hauran de tindre entrada en la COMANDÀNCIA MILITAR DE VALÈNCIA I CASTELLÓ, Base “Jaume I”, Crta. Porta-Coeli s/n, 46117 Bétera (València), abans de les 12.00 hores del dia 20 de gener de 2022, especificant que concorren al Premi Extraordinari 2022 del Cartell Anunciador de la XXXIII Falla FAS. També podran ser entregades en la Junta Central Fallera amb l'antelació que ella determine, de tal manera que estiguen remeses les obres a la Comandància Militar en els terminis determinats. Els militars podran enviar també les obres per conducte a través de la seua respectiva OFAP.
Al dors de cada obra ha de figurar:
- UN LEMA, per a la posterior identificació de l'autor.
- UN SOBRE TANCAT en l'exterior del qual es reflectirà també el LEMA i a l'interior s'especificaran les dades personals de l'artista (nom, cognoms, ocupació i UCO. de destí per al personal militar; i nom, cognoms, telèfon, e-mail i adreça postal en el cas de personal civil).
D'acord amb l'anterior, les obres seran presentades SENSE SIGNATURA, devent els autors guardonats, estampar la mateixa en les seues obres respectives, una vegada resolt la decisió del Jurat.
Les obres, confeccionades en paper, cartolina o un altre material, hauran de ser suportades en una estructura consistent (contraxapat, fibra, cartó ploma, etc...).

3.- JURAT
El Comandant Militar de València i Castelló, designarà el Jurat encarregat de fallar els premis. Aquesta composició es farà pública durant el mes de gener de 2022
La decisió del Jurat serà inapel·lable, podent quedar desert el premi convocat.
La fallada dels premis es farà públic a través de l'Orde de Plaza de la Comandància Militar de València i Castelló que és remesa a totes les Bases i Aquarteraments de la guarnició d'aqueixa província, i els autors recolliran personalment el premi en l'acte oficial que es convocarà oportunament.

4.- PREMIS
S'atorgaran tres premis als millors cartells que complisquen els requisits de les bases establides:
- Un PRIMER PREMI, dotat amb 600 euros.
- Un SEGON PREMI, dotat amb 300 euros.
- Un TERCER PREMI, dotat amb 200 euros.

5.- OBSERVACIONS
Les obres premiades quedaran en propietat d'aquesta Comandància Militar amb caràcter general, fins i tot per a casos de reproducció, entenent-se la dotació del premi com a preu de compra de l'obra i els seus drets.
La COMIL podrà organitzar una exposició dels cartells presentats, l'any de la celebració de la present Falla FAS, a la qual convidarà als autors de cada obra.
Les obres no premiades podran ser retirades, prèvia acreditació, en el terme de 30 dies hàbils a comptar des de la celebració de l'acte militar de la Falla on s'entreguen els premis. Transcorregut aquest termini, els treballs quedaran en propietat d'aquesta Comandància Militar amb caràcter general.
El fet de concórrer al “Premi Extraordinari 2022 del Cartell Anunciador de la XXXIII Falla FAS” implica l'acceptació íntegra i total de les bases i observacions, quedant descartades per al concurs aquelles obres que incomplisquen alguna d'aquestes.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte