• Enlace Slider home mascletás (4)

Junta Central Fallera

  • Inici
  • JCF
  • Secretaria
  • Resum de l'Assemblea de presidentes i presidents de falla del mes d'abril de 2022

Resum de l'Assemblea de presidentes i presidents de falla del mes d'abril de 2022

Consulta el resum de l'Assemblea de presidentes i presidents de falla del mes d'abril de 2022

Acta de l'Assemblea General Ordinària de Presidents i Presidentes de Falla celebrada a la sala Jubiocio de Benicalap el dimarts 26 d’abril del 2022 a les 20.30 hores amb la presidència del Sr. Carlos Enrique Galiana Llorens, com a Secretària General la Sra. Carmen Blasco Lucas, i amb l'assistència dels representants de les comissions falleres relacionats al marge d'acord amb els punts de l'orde del dia establits en la convocatòria.

La Presidència demana que es guarde un minut de silenci per la recent desaparició de tres persones vinculades amb les falles i amb el món festiu de la ciutat: José María Picó Añón (secretari de JCF de 1966 a 1971 i pare de la regidora del consell rector de JCF Amparo Picó), José Miguel López Gutierrez (vicepresident de la Junta Central Vicentina) i Manuel Algarra Salinas (artista faller).

PRIMER PUNT - APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ACTA ANTERIOR

L'acta és aprovada per assentiment.

SEGON PUNT – INFORME DE PRESIDÈNCIA

La Presidència exposa que fa un any començava l’exercici amb la incertesa perquè no se sabia el que passaria. Es desconeixia si podrien plantar-se les falles. Hui es pot dir que, gràcies al treball dels presidents i de les presidentes, ha sigut possible celebrar-les. S’han comés encerts i errades però amb la paciència i al treball altruista de les persones representants de les comissions s’han pogut realitzar. Mostra també el seu agraïment a la junta directiva pel treball que han fet en este complicat exercici.

Enguany la pluja ha obligat a prendre decisions. El lliurament de premis a les comissions majors no va ser possible però s’ha traslladat al 30 d’abril amb el mateix horari. Les comissions falleres han d’entendre que no és la setmana fallera i que per tant la ciutat no estarà tallada.

Informa dels diferents actes que se celebraran en els pròxims dies. El 29 d’abril es realitzarà la XVII Gala de la Solidaritat Fallera. El 30 d’abril serà la “Gala dels 1” a les 18.00 hores en l’ajuntament de València. El 6 de maig es realitzarà la “dansà” a la Mare de Déu. Podran participar parelles mixtes o no. La inscripció es podrá fer fins al 29 d’abril. El 8 de maig serà la processó a la Mare de Déu dels Desemparats. Enguany podran participar els representants i les representants de les comissions dels exercicis 2020-21 i 2021-22. Per eixe motiu, s’iniciarà abans. La gala fallera serà el 27 de maig. Més avant, se n’informarà. L’últim any s’inscrigueren 2.900 persones però ara cal fer-ne restriccions. Pròximament, s’explicarà quines persones podran anar a la Gala. El “besamans” es realitzarà a finals del mes de maig. També se n’informarà dins d’uns dies.

S’està treballant ene les subvencions de les activitats musicals i la pirotècnia. També s’estudia la subvenció a les comissions que no s’acolliren a la subvenció bianual a les falles. Pel que fa a la subvenció extraordinària per al transport de les falles, s’ha decidit assumir la mateixa quantitat econòmica que va assumir la Generalitat en el seu moment. El Ple de l’Ajuntament va aprovar que es treballaria conjuntament amb les falles per a decidir la quantitat econòmica que es destinarà extraordinàriament a les comissions. També caldrà decidir si es destina a la falla o a les activitats falleres.

Finalment torna a donar les gràcies. Considera que els encerts de l’exercici han sigut possible gràcies a les comissions i assumix la responsabilitat de les errades que s’hagen pogut cometre. A les persones representants que no continuen, els dona les gràcies pel treball realitzat i a aquelles que continuen els desitja un exercici normal. Per a les persones representants que s’inicien ara en el càrrec els demana treball.

TERCER PUNT – APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA MEMÒRIA LITERÀRIA

La Secretaria exposa que s’ha enviat la memòria literària. S’ha introduït una modificació en la versió en castellà. S’esmentava, de manera errònia, la denominació de la comissió número 352, quan es referia al campionat de birles. Ja apareix el nom correcte d’E.Baró – E. Ginesta.

Posteriorment, la memòria literària de l’exercici faller és aprovada per assentiment.

QUART PUNT – DISSOLUCIÓ REGLAMENTÀRIA DE JUNTA CENTRAL FALLERA

La Presidència acorda la dissolució de l’Assemblea de Presidents i Presidentes per a l’exercici 2021-22.

QUINT PUNT – PRECS I PREGUNTES

Diversos representants realitzen preguntes.
La sessió s'alça a les 21.00 hores de la qual cosa com a Secretària estenc la present acta amb el vistiplau del President.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte