• Enlace Slider home mascletás (6)

Junta Central Fallera

  • Inici
  • JCF
  • Secretaria
  • Resum de l'Assemblea de presidentes i presidents de falla del mes de maig de 2022

Resum de l'Assemblea de presidentes i presidents de falla del mes de maig de 2022

Consulta el resum de l'Assemblea de presidentes i presidents de falla del mes de maig de 2022

Acta de l'Assemblea General Ordinària de Presidents i Presidentes de Falla celebrada a la sala Jubiocio de Benicalap el dimarts 31 de maig del 2022 a les 20.30 hores amb la presidència del Sr. Carlos Enrique Galiana Llorens, com a Secretària General la Sra. Carmen Blasco Lucas, i amb l'assistència dels representants de les comissions falleres relacionats al marge d'acord amb els punts de l'orde del dia establits en la convocatòria.

PRIMER PUNT - APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE L’ACTA ANTERIOR

L'acta és aprovada per assentiment.

SEGON PUNT – CONSTITUCIÓ DE LA JCF

Es constituïx l’Assemblea de Junta Central Fallera per a l’exercici 2022-23 amb la lectura per part de Secretaria General dels delegats i de les delegades de sector que en formen part.

Seguidament, per part de la Presidència, es lligen els vocals i les vocals de lliure designació, en virtut de l’article 46.1b. de l’actual Reglament Faller.

Posteriorment la Presidència pren la paraula per a llegir els membres de la Junta Directiva de la Junta Central Fallera. Estarà composta per les següents persones:

Secretària General: Carmen Blasco Lucas
Àrees de Secretaria, informàtica i censos, recompenses, arxiu i biblioteca
Vicepresidència 1a Cristina Estévez Mariñas
Àrees de Festejos i actes oficials i Juntes Locals
Vicepresidència 2a María Tomás López
Àrees de Mitjans i Comunicació, Solidaritat i Inclusió i Patrimoni
Vicepresidència 3a Lucía Morales López
Àrea de Protocol i Relacions Públiques
Vicepresidència 4a Inma Guerrero Bolinches
Àrees d´Infantils, Joventut i Esports
Vicepresidència 5a María Ángeles Torras Gimeno
Àrees de Cultura, Publicacions

Seguidament es nomenen els delegats i delegades, els secretaris i les secretàries i les persones responsables de cada delegació.

Finalment, la Presidència declara constituïda la Junta Central Fallera i l’Assemblea per a l’exercici 2022-23.

TERCER PUNT – INFORME DE PRESIDÈNCIA

En primer lloc, dona la benvinguda a l’Assemblea de constitució de Junta Central Fallera. Aprofita per a donar les gràcies a totes les persones que no continuen enguany i que han fet un gran treball per la festa de les falles. A les persones que s'hi incorporen els dona la benvinguda i les desitja sort i encerts en este exercici que comença. A tots i a totes els qui continuen treballant per les falles, un any més, els dona les gràcies pel seu sacrifici persona i la inversió que fan, no sempre reconeguda.

En este exercici es vol posar el comptador a zero. Han passat dos anys durs on, no obstant això, s’han aconseguit moltes coses. Hui s’inicia un exercici nou. La Presidència i la directiva estan plenes d’il·lusió i de ganes de realitzar coses.

Moltes coses han canviat en dos anys, però s’han dut a bon port les activitats. Encara que hagen costat, s’ha aprés la lliçó del que ha passat. Des d’ara, tot anirà més rodat.
Com ha dit sempre, les portes del despatx estan obertes per a realitzar qualsevol proposta de millora o suggeriment.

Informa que les subvencions de pirotècnia i d’activitats musicals eixiran en breu. S’ha acordat que les factures que es presenten per a la subvenció de música poden estar datades fins al 30 d’abril.

Es convoca les comissions afectades pel cobrament de la subvenció municipal extraordinària del transport de falles a una reunió que tindrà lloc el dimarts 14 de juny a les 19.30 hores en la seu de Junta Central Fallera.

Es convocarà una Assemblea de Presidents i Presidentes Infantils el mateix dia de l’Assemblea de juny. S’enviarà la convocatòria amb l’orde del dia.
Dona les gràcies a tots i a totes els qui participaren en la Gala Fallera i agraïx també la presència del president Nat.

S’han rebut diversos precs relatius als assumptes de Domini Públic o la neteja i diverses qüestions relatives a la celebració de la festivitat de Sant Joan. Així que s’enviarà un llistat de contactes a les comissions perquè tinguen un tracte més directe amb les àrees municipals implicades amb els problemes que se’ls plantegen.

QUART PUNT – APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES NORMES D'ELECCIÓ DE LES FALLERES MAJORS DE VALÈNCIA 2023

La Presidència exposa que les normes són les mateixes que l’any passat. S’ha tingut en compte l’apreciació que es va tindre en una assemblea perquè s’especificarà que les Falleres Majors i les Corts d’Honor pogueren ser jurats de les candidates aspirants a la Cort d’Honor de la Fallera Major i que les Falleres Majors Infantils i les Corts d’Honor pogueren ser jurats de les candidates aspirants a la Cort d’Honor de la Fallera Major Infantil. La Presidència té dret a proposar 4 candidats o candidates i l’Assemblea de Presidents i Presidentes també.

El resultat de la votació és: vots en contra: 0, abstencions: 1 i vots a favor: 123. Les normes d’elecció de les Falleres Majors de 2023 són aprovades.

QUINT PUNT - APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE LA PROPOSTA DE BAREMACIÓ I NORMES CLASSIFICACIÓ DE FALLES 2023

El representant de la delegació de Falla exposa que en la proposta s’ha tingut en compte el que va eixir bé l’any passat i s’ha intentat corregir alguns temes que van causar confusió en l’exercici anterior. Es vol que, una vegada siga aprovada per l’Assemblea, no hi haja modificacions. Totes les falles tindran l’oportunitat de competir en dos seccions.

La persona representant de la comissió fallera núm. 256 (Blasco Ibáñez – Mestre Ripoll) manifesta que no troba lògica la pujada obligatòria dels pressupostos de les falles més baixes. El representant de la delegació de Falla respon que es va acordar que el mínim del pressupost dedicat a la falla s’apujaria progressivament cada any. És difícil entendre que no s’augmente. El representant li contesta que la seua comissió es preocupa per la falla i de fet obté premis. No obstant això, els costa incrementar el pressupost perquè són pocs fallers i poques falleres.

La persona representant de la comissió fallera núm. 347 (Pare L.Navarro - Remonta) entén que un pressupost de 200 euros per a una falla infantil és poc. Però s’ha de tindre en compte que les falles xicotetes han d’atendre moltes despeses diferents.

La persona representant de la comissió fallera núm.306 (Cedre – Explorador Andrés) exposa que està d’acord amb les altres intervencions. Pensa que ara que s’acaba d’eixir d’una pandèmia no és el moment de fer pujades de pressupostos. Es va dir que es realitzaria una pujada progressiva però creu que caldria no fer-ho enguany. Ja hi haurà temps per a fer-ho.

La Presidència dona les gràcies a les intervencions. No obstant això, exposa que la pujada es va aprovar en el seu moment i que el Ple ja ha aprovat esta normativa. Per tant, proposa que es vote.

El resultat de la votació és el següent: vots en contra: 41, abstencions: 9 i vots a favor: 99. La baremació i les normes de classificació de falles del 2023 són aprovades.

SEXT PUNT - APROVACIÓ, SI ESCAU, QUE EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE PROJECTES I PRESSUPOSTOS DE LES FALLES 2023, SIGA ENTRE EL 14 DE JUNY I EL 12 DE JULIOL DE 2022

Es realitza la votació de la proposta. El resultat és el següent: vots en contra: 9, abstencions: 5 i vots a favor: 140. Les normes són aprovades.

La persona representant de la comissió núm.205 (Nord – Dr. Zamenhof) pregunta si els esbossos s’entreguen ara o en setembre. Ell entén que es lliuraran posteriorment. Secretaria diu que el punt especifica que cal entregar projectes i pressupostos.

La persona representant de la comissió fallera núm. 57 (Pelai – Matemàtic Marzal) manifesta que el 12 de juny el 80% de les comissions no tindran esbossos. No creu que calga saber eixe dia més que el preu de la falla i la categoria en la qual una comissió vol estar. Els esbossos es podrien presentar per setembre. La Presidència respon que necessiten saber prompte els pressupostos per a planificar la subvenció i organitzar-ho tot.

SÈPTIM PUNT - VOTACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DELS PRESIDENTS DEL SECTOR/AGRUPACIÓ DE QUATRE CARRERES

La persona representant de l’agrupació-sector Quatre Carreres explica la proposta que han presentat. Es planteja que, després de la pandèmia, l’horari de la convocatòria de l’Assemblea torne a ser nocturn. Han comprovat com molts presidents i moltes presidentes de la seua Agrupació-Sector no poden assistir a l’hora que es convoquen ara. Proposen que les Assemblees siguen convocades a les 22.00 hores.

Es realitza la votació de la proposta. El resultat és el següent: Vots en contra 106, abstencions: 9 i vots a favor: 34. La proposta de realitzar la convocatòria de l’Assemblea a les 22.00 hores no és aprovada.

OCTAU PUNT - CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE RECURSOS

Secretaria informa que s’han presentat per a la comissió de Recursos dos candidatures: Amalio Herranz de Llago de la comissió fallera núm. 306 (Cedre – Explorador Andrés) i Jorge Defez Zafón de la comissió fallera núm. 205 (Nord - Zamenhof). Falta una persona més i una de reserva per a completar els membres de la comissió. Així que es fa un sorteig entre els membres de l’Assemblea.

El resultat del sorteig és: Alfonso Forés Zaragoza de la comissió fallera núm. 303 (Alemanya . Batxiller) i com a reserva Adrian Martínez Calero de la comissió fallera núm. 106 (Primat Reig – Sant Vicent de Paül).

La comissió de Recursos queda composta pels següents membres: Amalio Herranz de Llago de la comissió fallera núm. 306 (Cedre – Explorador Andrés), Jorge Defez Zafón de la comissió fallera núm 205 (Nord - Zamenhoff) i Alfonso Forés Zaragoza de la comissió fallera núm. 303 (Alemanya . Batxiller). Queda com a suplent: Adrian Martínez Calero de la comissió fallera núm. 106 (Primat Reig – Sant Vicent de Paül). Per part de JCF són elegits com a membres de la comissió: Antonio Lázaro López i Margarita Gómez Espinosa. L’assessor jurídic serà Vicente Escribano.

NOVÉ PUNT - INFORME DE VICEPRESIDÈNCIES

La Vicepresidenta 1a de les àrees de Festejos i actes oficials i Juntes Locals Cristina Estévez Mariñas informa que el 30 d’abril es va realitzar l’arreplegada de premis de falles que es va ajornar per la pluja el 17 de març. Vol donar les gràcies a la Federació de Falles d’Especial i de 1A per l’homenatge realitzat a l’artista recentment desaparegut Manuel Algarra. Les comissions falleres que no arreplegaren els premis poden passar els dies 1 i 2 de juny de 18.00 a 20.00 hores a arreplegar-los per la delegació de Festejos de Junta Central Fallera. S’ha iniciat la primera fase dels campionats de truc, parxís i dòmino. El sorteig de la segona fase es realitzarà el 27 de juny. Les partides es jugaran en els jardins del palau de la Música en el mes de juliol. Pròximament se n’enviarà el calendari.

La vicepresidenta 2a de les àrees de Mitjans i Comunicació, Solidaritat i Inclusió i Patrimoni María Tomás López informa que des de finals del de febrer, s’han publicat més d’un centenar de notícies en el web i durant el mes de març s’ha arribat a 11 milions d’impressions en Instagram. Vol agrair el gran treball realitzat des de les delegacions de comunicació de les comissions falleres. El 29 d’abril es va celebrar la XVII la Gala de la Solidaritat, amb gran èxit, en la Universitat Politècnica de València. Vol agrair-los la cessió del local i també l’ajuda de la comissió fallera Tarongers - Universitat Politècnica. Els premis foren per a les comissions: 1.Carrera Malilla-Illa Cabrera 2. Port de Silla, 3.barri Sant Isidre 4. Mont de Pietat, 5. Marià Benlliure de Burjassot i premi per participació a Heroi Romeu Alberic. Els dies 3, 4 i 5 de maig es va realitzar una recollida de material i aliments de primera necessitat a favor de la Federació d'Associacions d'Ucraïnesos a Espanya, amb una gran aportació de les comissions falleres. S’agraïx a les falles la seua participació. S’està preparant la Gala de la Solidaritat del 2023. Es vol fer una reunió informativa per a arreplegar suggeriments. Finalment exposa que, en l’últim Ple, es va demanar que s’avançara la convocatòria dels premis de les entitats perquè les comissions falleres ho tinguen en compte i puguen preparar-se. Es vol comunicar-los abans de l’estiu.

La vicepresidenta 4a de les àrees d´Infantils, Joventut i Esports 4a Inma Guerrero Bolinches manifesta el seu agraïment per la participació en les activitats de les seues delegacions. Comencen amb molta il·lusió l’exercici. Informa que la final del II torneig juvenil E-Sports serà en Las Naves el dia 4 de juny de 2022. Assistiran les falleres majors i presidents i presidentes. Podran anar 4 acompanyants de les comissions falleres. Es demana la col·laboració de les comissions per a difondre les activitats entre la joventut. Necessiten les dades dels delegats i de les delegades de Juvenils per a passar-los directament la informació perquè es volen fer moltes activitats i se’n tenen molts pocs. Ja es demanaren anteriorment a través dels delegats i de les delegades. Cal enviar-les al correu de la delegació o de secretaria. Exposa que han acabat els campionats esportius de l'exercici 2021-2022 amb l’augment d’un 25% de persones inscrites. Es felicita els fallers i les falleres per la seua participació en els campionats. Enguany també hi ha ganes de participar en els diferents esports. Per exemple, en el campionat de pàdel en modalitat masculina han augmentat les parelles inscrites un 100%. N’han passat de 120 a quasi 200. També s’han incrementat les inscripcions en futbol sala o futbol 7. Ha acabat el termini per a la inscripció en els campionats anteriors i pilota valenciana. S’ha acabat les competicions de frontenis, frontó a mà, i One Wall amb un èxit destacat de les inscripcions. S’ha tancat la inscripció per al LI Concurs de Dibuix. Hi ha quasi 1.000 persones inscrites. Agraïx el treball realitzat per la delegació i per les altres delegacions que han col·laborat. El Concurs se celebrarà el 5 de juny a les 10.00 hores al parc Central. Diverses empreses patrocinen l’esdeveniment.

La Vicepresidenta 5a de les àrees de Cultura i Publicacions María Ángeles Torras Gimeno agraïx a la Presidència la confiança que li ha donat pel nomenament per al càrrec. Espera estar al nivell que pertoca. Pensa que quan es treballa amb la millor intenció tot ha d’eixir bé. Exposa que té la porta oberta per a tot el que es necessite. Ha acabat el programa de “Balls al carrer”. Agraïx la participació de les 65 comissions. S’han celebrat 24 edicions. S’espera l’any 2023 la celebració de manera destacada del 25 aniversari. El 8 de juny se celebrarà la reunió preparatòria del Concurs de Teatre a les 19.30 hores. Es continua treballant.

DESÉ PUNT - PRECS I PREGUNTES

Diversos representants realitzen preguntes.
La sessió s'alça a les 21.45 hores de la qual cosa com a Secretària estenc la present acta amb el vistiplau del President.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h