• Enlace Slider home mascletás (4)

Junta Central Fallera

Instruccions ompliment de carpetes per a 2023

Consulta les instruccions de la delegació de Falla en referència a l'ompliment de les carpetes per a 2023.

Introducció

S'ha procedit a la informatització del lliurament de “carpetes” amb els esbossos i altres dades necessàries per a la classificació en el concurs de Falles. Continuarem utilitzant col·loquialment el nom de “carpetes”, encara que no siga aquest el seu format.

Terminis

El període de presentació de projectes i pressupostos de les falles 2023, serà entre el 14 de juny i el 12 de juliol de 2022.

Procediment resumit:

Accedir en la Secretaria Virtual a ZONA PRIVADA > TRÀMITS I SERVEIS > CARPETES 2023

1. Enviar els ESBOSSOS (en JPG màx. 4Mb).

2. Emplenar les dades: Artista, lema, gremi, preu i secció desitjada.

3. Generar els documents i descarregar-los

4. Signar-los el/la president/a i el/la artista (signatura manuscrita o digital).

5. Escanejar-los (si escau): en PDF independents (majors i infantils)

6. Pujar-los a través de la mateixa pàgina.

7. Opcional: Descarregar-los per a comprovar que han arribat bé.

Procediment detallat

El procediment és similar a l'utilitzat per a la recollida de dades per al Llibre Faller. Es mostra una pàgina en la qual hem d'introduir les dades sol·licitades i pujar els esbossos
de totes dues falles.

Sota l'epígraf “Estat actual” es veu l'estat actual del procediment. No haurem acabat fins que no llegim “Procés finalitzat”.

Recollida de dades i esbossos

Esbossos:
S'enviaran en JPG amb una grandària màxima de 4Mb. Es genera una miniatura en baixa resolució i s'ofereix la possibilitat de veure la imatge real pujada.

Dades:
Punxant a “MODIFICAR DADES”, podrem afegir/modificar les següents dades (per a majors i infantils):
• Lema de la falla: el que apareixerà posteriorment en el llibre faller i altres publicacions
• Nom de l'artista: Id
• Gremi de l'artista: Alacant, Borriana, València o No agremiat
• Email de l'artista: (No obligatori). Pot incloure's ací o afegir-se posteriorment a mà. L'artista haurà d'indicar posteriorment si autoritza el seu ús.
• Cost de la falla (IVA INCLÒS): No s'utilitzaran punts de miler i en cas d'usar decimals s'utilitzarà la coma per a indicar-los.
• Secció en la qual es desitja participar: En funció el cost indicat, es mostraran les possibles seccions en les quals podrà participar (segons acord d'Assemblea de presidentes i presidents del 31 de maig). Seleccionar una d'elles. Ser enquadrat en la secció seleccionada dependrà del nombre de comissions inscrites en aquesta secció, segons les normes de classificació aprovades.

Generació dels documents

Aquesta opció no estarà disponible fins que no estiguen completats totes les dades obligatòries i els esbossos enviats.
En punxar en ella, es generaran dos documents en PDF, un per a majors i un altre per a infantils. Tots dos porten una referència. Si amb posterioritat a la seua generació es modificara alguna dada o esbós, aquests documents (tots dos) quedaran anul·lats, sent necessari tornar-los a generar.

Descàrrega dels documents

Hauran de descarregar-se tots dos documents per separat.

Signatura dels documents

Els documents hauran de ser signats pel President/a de la Falla i per l'Artista. La signatura pot ser Manuscrita (requerirà imprimir el document) o Digital, tenint-se en compte en aquest últim cas les particularitats de la doble signatura.

NOTA: En el document apareixen dues caselles en les quals l'Artista NO autoritza l'ús dels seus esbossos. Aquestes caselles estan desmarcades per defecte (per a permetre el procés de signatura digital). Si l'Artista volguera marcar alguna de les caselles, haurà de procedir-se a imprimir-les, per a marcar-les i realitzar la signatura manual.

Enviament dels documents

Es pujaran els documents signats (major i infantil) a través de la mateixa pàgina. Si la signatura va ser digital, pujar directament els documents signats; si la signatura va ser manual, s'hauran d'escanejar en PDF i en de manera independent els documents signats i després pujar-los. No es rebrà cap mena de justificant de recepció, però s'ofereix la possibilitat de descarregar-los per a comprovar que han pujat bé.

IMPORTANT: Si després de generar els documents realitza alguna modificació de dades, ha de comprovar que la REFERÈNCIA que apareix en els documents que envia correspon als últims generats.

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte
Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h