• Enlace Slider home mascletás (2)

Junta Central Fallera

Bases XXVIII concurs de maquetes de Junta Central Fallera 2022-2023

Consulta les bases del XXVIII concurs de maquetes de Junta Central Fallera 2022-2023

La Delegació d’Infantils de JCF, amb l’ànim de promoure entre els xiquets i xiquetes la creativitat, el treball en equip i el sentit crític, així com els valors del treball dels artistes fallers, convoca el XXVI concurs de maquetes de Falles, d’acord amb les següents BASES.

1er.- Podran participar tots els components de les comissions de falla infantils constituïdes legalment, i inscrites en el cens de Junta Central Fallera de la ciutat de València.

2on.- Cada comissió de falla podrà presentar només una maqueta, la qual será de lliure disseny, sent igualment lliures els materials emprats per a la realització de les mateixes. (Preferentment amb materials reciclats).

3er.- Les maquetes hauran de complir els següents requisits quant a les seues MESURES MÀXIMES:

  • Alçària 70 cm.
  • Diàmetre 50 cm.

Un vegada fetes, per poder lliurar-les i participar a este concurs, hauran de portar, en lloc visible el “LEMA” i EL NOM DE LA COMISSIÓ i dels xiquets que l’han feta, així com un document que incloga una explicació de la mateixa i a ser posible bilingüe.

4é.- Les inscripcions s’efectuaran a traves de secretària virtual, inici 5 de novembre, finalitzant el termini d’admissió el dia 12 de desembre del 2022.

5t.- Les maquetes hauran d'estar acabades el dia 20 de desembre, el procediment del concurs es notificarà mitjançant comunicat a les falles participants.

6é.- Totes les maquetes presentades seran exposades al públic en l’estand de Junta Central Fallera a Expojove.

7é.-Una vegada finalitzat el concurs, les maquetes hauran de retirar-se el dia 4 de gener del 2023, de 18.00 a 20.00 hores al mateix estand de JCF a Expojove.

8é.- El Jurat està facultat per interpretar les BASES d’este concurs i podrá decidir sobre aquelles qüestions no previstes en les mateixes. Les seues decisions seran inapel.lables.

9é.- S’estableixen els següents premis:
S'entrega estendard des del 1er fins a l'ultim participant, s'entregaren en la Gala Infantil, a determinar dia i lloc.

10é) La inscripció i participació en este concurs, porta implícita l’acceptació d’estes BASES.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte