• Enlace Slider home mascletás

Junta Central Fallera

  • Inici
  • JCF
  • Secretaria
  • Bases i inscripcions LII concurs de dibuix de Junta Central Fallera 2023-2024

Bases i inscripcions LII concurs de dibuix de Junta Central Fallera 2023-2024

Consulta les bases i inscripcions del LII concurs de dibuix de Junta Central Fallera 2023-2024

1r) Podran participar en aquest concurs els xiquets i xiquetes donats d'alta en el cens de la Junta Central Fallera.

2n) Cada comissió podrà presentar la quantitat de participants per categoria i modalitat que desitge.

3r) Dins de les modalitats de Dibuix i Pintura s'estableixen quatre categorias: tres d'elles per al dibuix i una quarta per a la de pintura.

CATEGORIA “A”
Per a participants entre 4 i 6 anys, en la modalitat de Dibuix.
CATEGORIA “B”
Per a participants entre 7 i 10 anys, en les modalitats de: Dibuix en color o en Blanc i Negre
CATEGORIA “C”
Per a participants entre 11 i 14 anys, en les modalitats de: Dibuix en color o en Blanc i Negre
CATEGORIA “D”
Per a participants entre 11 i 14 anys, en les modalitats de: Pintura. Tema: Cartells de Falles Infantils.

4t) Cada modalitat tindrà les següents característiques:
DIBUIX: Els treballs hauran de ser realitzats al llapis, llapis de colors, carbó o ceres.
PINTURA: Cartells de Falles Infantils.
Els treballs hauran de ser realitzats en aquarel·les i/o feu-vos olor sobre llenç.

5è) Els concursants de la categoria “D”, hauran d'aportar els materials necessaris per a la realització de les seues obres (pintures, cavallets, etc.)
També els/les participants en la modalitat de PINTURA, hauran de portar el seu propi llenç sobre el qual efectuaran el treball, tenint en compte que les seues dimensions no podran excedir de 40 x 30 cm., havent de ser prèviament validades pel servei de control de J.C.F., que s'establirà a aquest efecte en el lloc del concurs. Haurà d'indicar-se al dors del cartell el número i nom de la falla, així com el nom del/la participant.
No serà admès cap treball que no estiga realitzat en l'acte del concurs i sobre el material facilitat i visat per Junta Central Fallera en aquestes dues modalitats.

6è) Les obres a realitzar per les diferents categories seran:
CATEGORIA “A”: Tema lliure
CATEGORIA “B” i “C”: Tema obligatori que s'indicarà en el lloc triat per a la realització dels treballs.
CATEGORIA “D”: Tema obligat: Cartells de Falles Infantils.
Aquests cartells hauran de realitzar-se obligatòriament en llenç.
Els participants de les categorias A, B I C, deuran aportar les seues pròpies pintures

7è) Les inscripcions s'efectuaren a través de Secretaria Virtual, el termini d'inscripció serà del 5 de maig al 23 de maig de 2023.
NO PODRÀ REALITZAR-SE CAP CANVI a partir d'AQUESTA DATA

8è) El Concurs de dibuix, i pintura, tindrà lloc el dia 11 de juny de 2023.

9è) Tots els participants hauran d'acudir als Jardins del Palau, abans de les 10.00 hores, hora en què donarà inici el concurs, acompanyats dels seus Delegats d'Infantils.
La realització dels treballs finalitzarà a les 12.00 hores.

10è) Les obres s'arreplegaran en el lloc del concurs per components de Junta Central Fallera.

11è) Es concediran TRES PREMIS per a cadascuna de les modalitats i categories, i un PREMI EXTRAORDINARI per a la millor obra presentada dins de les dues modalitats i les quatre categories.

12è) Tant l'obra premiada amb el PREMI EXTRAORDINARI, com les PREMIADES de cada categoria i modalitat, quedaran en propietat de la Junta Central Fallera que les podrà utilitzar com crega convenient.

13è) La resta de treballs quedaran en depòsit en la Delegació d'Infantils i Joventut de Junta Central Fallera per un termini no superior a TRES MESOS. Transcorregut aquest període, Junta Central Fallera els donarà l'ús que estime convenient.

14è) El Jurat està facultat per a interpretar els BASES d'aquest Concurs i podran decidir sobre aquelles qüestions no previstes en aquestes, i les seues decisions seran inapel·lables.

15è) Junta Central Fallera es reserva el dret de suspendre el Concurs si les inscripcions no superen el 10% del cens de Falles de Junta Central Fallera.

16è) La inscripció i participació en aquest Concurs porta implícita l'acceptació d'aquestes BASES.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte