• Enlace Slider home mascletás (2)

Junta Central Fallera

  • Inici
  • JCF
  • Secretaria
  • Resum de l'Assemblea de presidentes i presidents de falla del mes de maig de 2021

Resum de l'Assemblea de presidentes i presidents de falla del mes de maig de 2021

Este és el resum de l'Assemblea de presidentes i presidents de falla del mes de maig de 2021

Acta de l’Assemblea General Ordinària de Presidents i Presidentes de Falla celebrada a Mercaflor el dimarts 25 de maig a les 20.00 hores amb la presidència del Sr. Carlos Enrique Galiana Llorens, com a Secretària General la Sra. Carmen Blasco Lucas i amb l’assistència dels representants de les comissions falleres relacionats al marge d’acord amb els punts de l’orde del dia establits en la convocatòria.

PRIMER PUNT - APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR

L’acta és aprovada per assentiment.

SEGON PUNT – RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER VOTACIÓ, EL DIA 12 DE MAIG, SOBRE LA CELEBRACIÓ DE LES FALLES, EN EL PERÍODE DE L’1 AL 5 DE SETEMBRE

La Presidència exposa que en l’anterior sessió no es va fer la lectura completa del resultat de la votació d’este punt en l’Assemblea celebrada el 12 de maig del 2021. Este va ser el següent:
Vots emesos: 330
Vots a favor de la celebració de les falles
en la primera setmana de setembre: 308
Vots en contra de la celebració de les falles
en la primera setmana de setembre: 18
Abstencions: 4
Finalment és ratificat per assentiment l’acord adoptat en la sessió extraordinària del 12 de maig de 2021 sobre la celebració de les falles en el període de l’1 al 5 de setembre.

TERCER PUNT – CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA CENTRAL FALLERA

Es constituïx el Ple de Junta Central Fallera per a l’exercici 2021-22 amb la lectura per part de Secretaria General dels delegats i de les delegades de sector que en formen part.

Seguidament, per part de la Presidència, es lligen els vocals i les vocals de lliure designació, en virtut de l’article 46.1b. de l’actual Reglament Faller.

Posteriorment la Presidència pren la paraula per a llegir els membres de la Junta Directiva de la Junta Central Fallera. Estarà composta per les següents persones:

Assessor del President: Javier Tejero Zabal
Secretària General: Carmen Blasco Lucas
Àrees de Secretaria, informàtica i censos, recompenses, arxiu i biblioteca
Vicepresidència 1a Cristina Estévez Mariñas
Àrees de Festejos i actes oficials
Vicepresidència 2a Amparo Sospedra Tarazona
Àrees de Cultura, Publicacions
Vicepresidència 3a María Tomás López
Àrees de Mitjans i Comunicació, Solidaritat i Inclusió
Vicepresidència 4a Lucía Morales López
Àrea de Protocol i Relacions Públiques
Vicepresidència 5a Inma Guerrero Bolinches
Àrees d´Infantils, Joventut i Esports

Seguidament, es nomenen els delegats i delegades, els secretaris i les secretàries i les persones responsables de cada delegació.

Finalment, la Presidència declara constituïda la Junta Central Fallera i l’Assemblea de Presidents i Presidentes per a l’exercici 2021-22.

QUART PUNT - INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA 

La Presidència desitja que totes i tots estiguen bé. Diu que han estat dies intensos de preparació i de treball de les activitats de setembre, i també de començar a dibuixar les Falles de 2021. Ara de seguida, es tindrà l’oportunitat d’escoltar i votar el programa d’actes fallers per a setembre. S’inicia un exercici inèdit, en el qual caldrà treballar en dos direccions: per tot el que ve d'ací al setembre i per un exercici el més ajustat a les activitats habituals.
Dona la benvinguda a les persones noves que entren a formar part de l’Assemblea de Presidents i Presidentes i dona les gràcies a aquells que ja no en formen part pel treball que hi han realitzat. Desitja el major dels encerts.
Expressa que sortosament la festa és democràtica i els membres d’una comissió elegixen els seus representants per a exercir la presidència. Les persones que estan ací són els representants dels fallers i de les falleres. De la mateixa manera, són els fallers i les falleres els que elegixen els vocals i les vocals de cada sector, i estos després són els que ajuden al funcionament de la casa gran, de Junta Central Fallera. Ells són els que trien els presidents i les presidentes de les diferents agrupacions i federacions a partir de la voluntat dels fallers i de les falleres. Per tant, torna a repetir, sortosament, la democràcia està perfectament representada en esta Assemblea. Eixa democràcia suposa una responsabilitat. En estos dies de molts debats, moltes opinions i molts comunicats, en esta Assemblea residix la voluntat del món faller. S’hi prenen les decisions del món faller, a partir de l’expressió lliure de les diferents opinions. No hi ha bons ni roïns, ni decisions perfectes ni decisions desencertades. Ací es decidix entre tots i totes. El que es decidix no va “de perdedors ni guanyadors”, com va dir l’alcalde en l’anterior Assemblea. Esta no és una batalla entre nosaltres per vore qui té la raó. És l’expressió lliure de les diferents opinions amb un objectiu comú: les falles. Estic convençut que tots i totes tenen alguna cosa a aportar o per a millorar, encara que a vegades puguen estar equivocats.
Tenim per davant un exercici apassionant que comença. Per a mi, és un orgull continuar dirigint una festa tan gran com esta, encara que a vegades puga estar equivocat.
Explica que la Comissió de Seguiment de les Falles amb la conselleria de Sanitat i Salut Pública continua treballant en el procés de desescalada. Insistix en el compromís de la Conselleria que ha dit que, a poc a poc, tornarà l'activitat a la normalitat, encara que no hi ha hagut novetat en les mesures. Tinc confiança en la paraula de la consellera que va dir que tornaria prompte la normalitat.
Han començat ja la reunió amb la policia local i bombers per a perfilar tant les activitats que podran realitzar les comissions falleres com l’Ajuntament. Ha finalitzat la primera revisió del ban faller per a setembre. La setmana que ve s’enviarà als diferents servicis municipals perquè facen les seues aportacions i seguidament es reunirá amb es diferents agents festius per a donar forma al ban.
També s’ha realitzat una primera reunió amb la regidoria de Mobilitat Urbana per a tractar l’assumpte de les obres que afecten demarcacions falleres i també amb la policia local.
Està planificada una visita a Fira València per a analitzar l’estat de conservació de les falles amb el Mestre Major del Gremi dels Artistes i Artesans Fallers de València.
Explica que es treballa amb una ajuda extraordinària per a les comissions. En les pròximes setmanes se n’informarà.
Indica que les falles de 2020, ‘Açò també passarà’ i ‘Saps qui soc’, es plantaran per setembre. Les d’enguany, realitzades pels artistes Alejandro Santaeulalia, i Dulk i per Ceballos i Senabria, ho faran en 2022. Així que no es convocarà concurs per a les falles de 2022 i eixos quasi 250.000 euros seran afegits a l’ajuda extraordinària directa que es vol donar a les comissions falleres. Amb esta decisió, no es tracta de desmeréixer la falla, ja que es va encarregar fa mesos als artistes una proposta de reparació de la falla gran. La infantil es troba intacta i en bones condicions. La falla 'La Meditadora' és un símbol mundial. La Presidència diu que se li donarà una “plantà” i una crema digna de la plaça que ocupa.
S’anuncia que la Gala de la Cultura serà el 12 de juny, de matí i de vesprada en el Centre Cultural “la Rambleta”. A més, el 30 de maig en la Sala Canal se celebraran la semifinal i la final dels campionats de Truc, Parxís i Dòmino i el lliurament de premis. S’ha cancel·lat el concurs de playback de l’exercici anterior i s’està treballant en el del 2021-2022. La inscripció per als campionats de Truc, Parxís i Dòmino de l’actual exercici acabarà el 14 de juny. El 7 de juliol acabarà la primera fase el i el 8 de juliol serà el sorteig. La segona fase es realitzarà el mes de juliol.
La formació de les i els responsables Covid-19 de les comissions es realitzarà en dissabtes al matí al mes de juny en línia. En breu se n'informarà. Seran dos sessions, una per a comissions de JCF i una altra per a les diferents comissions de Juntes locals.
S’han aconseguit reprendre la celebració dels campionats de tenis, birles, futbol i pàdel. Els campionats de tenis i birles ja s’han acabat. Dissabte 29 de maig en el Centre Cultural “la Petxina” es fara el lliurament dels premis de les competicions esportives amb les mesures sanitàries. S’ha dividit l’acte en dos sessions, a les 16.00 hores i a les 18.00 hores, per a evitar la concentració de persones.
Acaba desitjant sort i encert per a este exercici.

QUINT PUNT – PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTEJOS DE LES FALLES DE 2021

La Presidència informa que, després de valorar distintes opcions, finalment l'Exposició del Ninot de 2021 es realitzarà en la Marina de València, concretament en la Base Alinghi. El Museu de les Ciències és un centre de vacunació i no es pot utilitzar estos mesos.
La Vicepresidenta 1a de les àrees de Festejos i actes oficials Cristina Estévez Mariñas fa lectura del programa de festejos de les falles de 2021 que es presenta per a l’aprovació definitiva per part de l’Assemblea de Presidents i Presidentes.

Per tant, es aprovat el programa de festejos de les falles del 2021.

SEXT PUNT – LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, SOBRE LA PROPOSTA PRESENTADA PEL SECTOR PATRAIX

La Presidència informa que va arribar una proposta per part del sector de Patraix relativa a l’ampliació excepcional de l’edat fins a la qual poden pertànyer al cens infantil les falleres majors infantils i els presidents infantils, a conseqüència de la no celebració de les falles. Esta es va exposar en l’últim Ple. Es va acordar (amb 22 vots a favor, 19 vots en contra i 24 abstencions) que es debatera i votarà en la següent Assemblea de Presidents i Presidentes. La Presidència exposa que, s’aprove o no la proposta d’autorització, les falleres majors infantils i els presidents infantils passaran al cens major en l’edat reglamentària. La proposta és la següent:
“Les actuals circumstàncies i la cancel·lació de la setmana fallera 2020 i 2021 ens han fet arribat a una situacio excepcional i insòlita: Falleres Majors i Presidents infantils que compliran els 14 anys i no hauran gaudit de les seues falles. En l'exercici 2020-2021, 1'Assemblea de Presidents va atorgar l'excepcionalitat de continuar en els seus càrrecs. Eixe fet va ser aprovat en contra d'allo que apareix a l’article 28 del Reglament Faller:
Article 28. Components de la Comissió Infantil
1. La Seccio Infantil estarà composta per tots els xiquets menors de 14 anys, degudament inscrits corn a fallers mitjancant autoritzacio paterna o del tutor legal, persones en les quals recauran les obligacions econòmiques que es deriven de la seua condicio de faller infantil.
2. La representació honorífica de la mateixa s'atorgarà a la Fallera Major Infantil i al President Infantil, triats d'entre els fallers infantils que la componguen. S'estipulen com a càrrecs directius simbòlics els de Vicepresident 1r i 2n, Secretari, Tresorer i Comptador.
3. La seua pertinenca a la Seccio Infantil finalitzara amb l'exercici en el qual complisca l'edat de 14 anys, passant a formar part en l'exercici segiient del cens faller de la Comissio de Falla, sempre que intervinga voluntat expressa de l'interessat o del seu representant legal.
Una vegada exposat a 1'Assemblea de Presidents del 27 d'abril de 2021 per part de la Falla Arxiduc Carles - Music Gomis (316) en precs i preguntes, es fa arribar la segiient proposta que naix amb la intenció que els xiquets i xiquetes que no han pogut celebrar la setmana fallera, per la suspensi6 provocada a causa de la crisi sanitaria de la COVID-19, puguen fer-ho de manera voluntaria i no trencar, aixi, les seues il·lusions encara que tinguen o compliran 15 anys.
1. Que de manera excepcional, els representants infantils que complisquen 15 anys en este exercici faller 2021-2022 tinguen la possibilitat, si cada comissio fallera ho troba adequat, d'ostentar el càrrec fins les proximes falles 2022. En cap moment s'obligara a la comissi6 a renovar els seus representants infantils actuals. La continuitat serà, sempre, decisió de cada comissió fallera.
2. Que per tal de no pertorbar el cens faller, es deixe a Junta Central Fallera decidir si continuen censades corn a comissió infantils o passen a formar part de la major, tot i que sempre puguen desenvolupar els seus càrrecs als actes oficials i de manera normal, dins de les restriccions sanitarics.
Convidem a totes les comissions a sumar-s'hi a este escrit i a la seua votació en la pròxima Assemblea de Presidents.”
La persona representant de la comissió fallera núm. 316 (arxiduc Carles – Músic Ginés) intervé en representació del sector de Patraix per a manifestar que es tracta de permetre que els xiquets i les xiquetes ja adolescents acaben el seu any de la manera més digna com els representants infantils de les comissions. L’any passat es va permetre i enguany consideren que, com que no s’han celebrat falles, també s’hauria de permetre. No entren en el tema de si han d’entrar en el cens major o no, ja que eixa és decisió de JCF. Considera que l’excepcionalitat, tal com la plantegen, fa que puguen representar la falla sense fer mal ni cometre cap il·legalitat. Esta proposta es pretén que s’aplique sols voluntàriament en les comissions que ho desitgen.
La persona representant de la comissió fallera núm. 347 (Pare Lluís Navarro – Remonta) exposa que les falleres majors infantils i presidents infantils que feren en l’exercici passat 15 anys pogueren excepcionalment continuar en el cens infantil. En eixe cas, es trobaven els seus representants. Però, encara que es va aprovar eixa possibilitat, estos no han pogut acabar el seu cicle, ja que no s’han cremat les falles. La proposta que es presenta ara tracta de l’excepcionalitat dels representants infantils que complixen 15 anys en l’actual exercici. La seua pregunta és què passa amb els representants que ja compliren l’any passat els 15 anys i que enguany, després de no haver tingut un exercici normal, no es podran acollir a esta proposta d’excepcionalitat.
Seguidament es realitza la votació. El resultat és el següent:
A favor: 137 vots
Abstencions: 46 vots
En contra: 10 vots
Per tant queda aprovada la proposta del sector Patraix. Així, els representants infantils que complisquen 15 anys tindran la possibilitat excepcional de continuar en el càrrec en 2022, tot i que passaran a comissió major a efecte de cens encara que podran en els actes ser legalment representants de la seua comissió.

SÈPTIM PUNT - CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE RECURSOS

La Secretaria General que en este exercici se n’han presentat els següents candidats i candidates: Antonio de Zárate Moltó de la comissió fallera núm. 271 (plaça de mossén Milà), Jorge Defez Zafón de la comissió falleranúm. 205 (Norte-Dr. Zamenhoff), Francisco José Gil Rodríguez de la comissió fallera núm. 295 (camí de Montcada – Pintor Jacomart), Alejandro Penalba Guiñón de la comissió fallera núm. 96 (Quart extramurs – Velázquez), Begoña Gómez-Cencillo de la comissió fallera núm. 373 (Antiga Senda Senent-Alameda) i Juan Francisco Callejón Belltall de la comissió fallera núm. 151 – J. Vilar – mercat del Cabanyal). Per part de JCF, són triats com a membres de la comissió: Antonio Lázaro López i Margarita Gómez Espinosa. L’assessor jurídic serà Vicente Escribano Barberá.
Es realitza la votació entre els membres de l’Assemblea. En l’exclutini es troben d’interventors el delegat del sector de la Seu – la Xerea – El mercat Luis Coll Mora i .El resultat és el següent:
Antonio de Zarate y Moltó (núm. 89 Plaça Mossén Milà): 89 vots
Jorge Defez Zafón (núm. 205 -Norte-Dr. Zamenhoff): 127 vots
Francisco José Gil Rodríguez (núm. 295 – camí de Montcada – Pintor Jacomart): 43 vots
Alejandro Penalba Guiñón (núm. 96 - Quart - Extramurs – Velázquez): 60 vots
Begoña Gómez-Cencillo Martín (núm. 373 - Antiga Senda Senent-passeig de l’Albereda): 100 vots
Juan Francisco Callejón Belltall (núm. 151 – J. Vilar – mercat del Cabanyal): 80 vots

La comissió de Recursos, per tant, queda composta pels següents membres: Jorge Defez Zafón (núm. 205 -Norte-Dr. Zamenhoff), Begoña Gómez-Cencillo Martín (núm. 373 - Antiga Senda Senent-passeig de l’Albereda) i Antonio de Zarate y Moltó (núm. 89 Plaça Mossén Milà). Queda com a suplent: Juan Francisco Callejón Belltall (núm. 151 – J. Vilar – mercat del Cabanyal). Per part de JCF són triats com a membres de la comissió: Antonio Lázaro López i Margarita Gómez Espinosa. L’assesor jurídic serà Vicente Escribano.

OCTAU PUNT - PRECS I PREGUNTES

Intervenen diferents membres de l’Assemblea.
La sessió s’alça a les 22.24 hores de la qual cosa com a Secretària estenc la present acta amb el vistiplau del President.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte