• Enlace Slider home mascletás

Junta Central Fallera

Bases del XLVII Concurs de Betlems de Junta Central Fallera 2021-2022

Estes són les bases per al XLVII Concurs de Betlems que ha convocat la delegació d'Infantils de Junta Central Fallera.

El termini per a realitzar la inscripció finalitza el pròxim dia 25 de setembre.

La Junta Central Fallera, sempre atenta a mantenir les nostres tradicions, convoca el XLVII CONCURS DE BETLEMS en les modalitats de “TRADICIONAL“ i de “LLIURE DISSENY“.

A aquest efecte i per a poder concursar, les comissions de falla participants es comprometen a instal·lar, en els seus casals i en lloc preferent, un pesebre que haurà d'estar muntat abans del dia 9 de desembre de 2021.

El jurat començarà les seues visites el divendres dia 10 de desembre de 18.00 a 22.00 hores i els dies 11 (dissabte) i 12 (diumenge) de desembre començaran a les 9 h i després de l'esmorzar de migdia, continuarà el seu recorregut amb la resta de betlems fins a la conclusió dels programats per a cadascun dels esmentats dies.

1.- Hi haurà dues modalitats de pesebres, una denominada BETLEM TRADICIONAL i una altra denominada de LLIURE DISSENY.
En cadascuna d'elles hi haurà dues categories:
• CATEGORIA “A“: Estaran inclosos tots aquells betlems que reunisquen una superfície major de 8 metres quadrats en total.
• CATEGORIA “B“: Estaran inclosos tots aquells betlems que reunisquen una superfície mínima de 3 metres quadrats i màxima de 8 metres quadrats.

2.- Per a considerar un betlem de concurs, aquest haurà de portar inclosos obligatòriament com a elements bàsics, els següents passatges bíblics: L'Anunciació de l'Àngel a la Mare de Déu L'Anunciació de l'Àngel als pastors El Naixement L'Adoració dels pastors Reis Mags.

3.- El procés d'inscripció serà a través de la secretària virtual, trobant-se ja el termini obert i finalitzant el pròxim 25 de setembre de 2021.

4.- Per a coneixement de les comissions inscrites en el Concurs, s'exposaran en el tauler d'anuncis de la Junta Central fallera, o a través de la pàgina web de la Junta Central Fallera (www.fallas.com), la data i els itineraris de les visites dels jurats, així com l'hora de començament d'aquestes.

5.- Si, en el moment de la visita del jurat, el betlem no estiguera muntat, o estiguera tancat el casal, la comissió de la Falla quedarà automàticament fora de concurs, per la qual cosa el jurat no repetirà la visita.

6.- Amb l'objectiu de donar la màxima difusió i de facilitar les visites del públic en general, les comissions facilitaran un horari de visita dels betlems i la JCF farà públic aquest horari.

7.-El Jurat està facultat per a interpretar les BASES d'aquest concurs, i podrà decidir sobre aquelles qüestions no previstes en aquestes. Les seues decisions seran inapel·lables.

8.- La Junta Central Fallera es reserva el dret a suspendre el Concurs si les inscripcions no superen el 10% del cens de falles de la Junta Central Fallera

9.- La inscripció i la participació en aquest concurs porten implícita l'acceptació d'aquestes BASES.

10.- S'establiran els següents premis en metàl·lic:

TRADICIONAL A
•1r PREMI 900 euros
• 2n PREMI 500 euros
• 3r PREMI 200 euros

TRADICIONAL B
• 1r PREMI 500 euros
• 2n PREMI 300 euros
• 3r PREMI 100 euros

LLIURE DISSENY A
• 1r PREMI 900 euros
• 2n PREMI 500 euros
• 3r PREMI 200 euros

LLIURE DISSENY B
• 1r PREMI 500 euros
• 2n PREMI 300 euros
• 3r PREMI 100 euros

Oportunament, i a través de la Secretaria Virtual i de la pàgina web de la JCF, s'indicarà el dia, l'hora i el lloc per al lliurament dels premis.

ES PRENDRAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT VIGENTS RESPECTE A LA COVID-19. AQUESTES BASES ESTARAN CONDICIONADES A LA NORMATIVA SANITÀRIA DEL MOMENT.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte