• Enlace Slider home mascletás (8)

Junta Central Fallera

Premi Extraordinari del Cartel Anunciador FAS 2016

CONVOCATÒRIA PREMI EXTRAORDINARI FALLA FAS 2016 CARTELL ANUNCIADOR DE LA XXVIII FALLA FAS I GUÀRDIA CIVIL

 

1. FINALITAT.

Es convoca el Premi Extraordinari del Cartell Anunciador de la “XXVIII Falla de les Forces Armades i Guàrdia Civil” per a donar a conèixer a la societat valenciana i al món faller la celebració de la Falla militar l'acte principal de la qual està previst realitzar en l'Aquarterament “Sant Joan de Ribera” de València.

2. BASES DEL CONCURS.

* A aquest Premi Extraordinari podran concórrer tots els militars de les Forces Armades, personal de la Guàrdia Civil i civils amants del món de les Falles.

* Les obres que concórreguen a aquest Premi hauran de tenir les següents característiques:

* MISSATGE ESCRIT: Ha de figurar el títol “XXVIII FALLA DE LES *FAS”.

* CONTINGUT: Que arreplegue la Institució Militar i el món de les Falles reflectit en el seu foc, llum i música.

* COLORS: Sense límit de colors.

* FORMA I GRANDÀRIA: Rectangular, amb la major dimensió en sentit vertical i grandària entre 45 i 70 cm. d'altura i de 35 a 50 cm. d'amplària.

* NOMBRE D'OBRES: Màxim de tres (3) per autor.

* Les obres hauran de tenir entrada en la COMANDÀNCIA MILITAR DE VALÈNCIA I CASTELLÓ, Base “Jaime I”, Crta. Porta-Coeli s/n, 46117 Bétera (València), abans de les 12.00 hores del dia 05 de febrer de 2016, especificant que concorren al Premi Extraordinari 2016 del Cartell Anunciador de la XXVIII Falla FAS. També podran ser lliurades en la Junta Central Fallera amb l'antelació que ella determine, de tal manera que estiguen remeses les obres a la Comandància Militar en els terminis determinats. Els militars podran enviar també les obres per conducte de la seua respectiva OFAP.

* Al dors de cada obra ha de figurar:

* UN LEMA, per a la posterior identificació de l'autor.

* UN SOBRE TANCAT en l'exterior del qual es reflectirà també el LEMA i a l'interior s'especificaran les dades personals de l'artista (nom, cognoms, ocupació i UCO. de destinació per al personal militar; i nom, cognoms, telèfon, e-mail i adreça postal en el cas de personal civil).

* D'acord amb l'anterior, les obres seran presentades SENSE SIGNATURA, devent els autors guardonats, estampar la mateixa en les seues obres respectives, una vegada resolt la fallada del Jurado.

* Les obres, confeccionades en paper, cartolina o un altre material, hauran de ser suportades en una estructura consistent (contraxapat, fibra, cartó ploma, etc...).

3. JURAT.

* El Comandant Militar de València i Castelló, designarà el Jurat encarregat de fallar els premis. Aquesta composició es farà pública durant el mes de febrer de 2016

* La fallada del Jurat serà inapel·lable, podent quedar desert el premi convocat.

* La fallada dels premis es farà públic a través de l'Ordre de Plaça de la Comandància Militar de València i Castelló que és remesa a totes les Bases i Aquarteraments de la guarnició d'eixa província, i els autors arreplegaran personalment el premi en l'acte oficial que es convocarà oportunament.

4. PREMIS.

S'atorgaran tres premis als millors cartells que complisquen els requisits de les bases establides:

* Un PRIMER PREMI, dotat amb 600 euros.

* Un SEGON PREMI, dotat amb 300 euros.

* Un TERCER PREMI, dotat amb 200 euros.

5. OBSERVACIONS.

* Les obres premiades quedaran en propietat d'aquesta Comandància Militar amb caràcter general, fins i tot per a casos de reproducció, entenent-se la dotació del premi com a preu de compra de l'obra i els seus drets.

* La COMIL podrà organitzar una exposició dels cartells presentats, l'any de la celebració de la present Falla FAS, a la qual convidarà als autors de cada obra.

* Les obres no premiades podran ser retirades, prèvia acreditació, en el terme de 30 dies hàbils a explicar des de la celebració de l'acte militar de la Falla on es lliuren els premis. Transcorregut aquest termini, els treballs quedaran en propietat d'aquesta Comandància Militar amb caràcter general.

* El fet de concórrer a el “Premi Extraordinari 2016 del Cartell Anunciador de la XXVIII Falla FAS” implica l'acceptació íntegra i total de les bases i observacions, quedant descartades per al concurs aquelles obres que incomplisquen alguna de les mateixes.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte