• Enlace Slider home mascletás (5)

Junta Central Fallera

Bases del concurs d'Influencers Fallers 2021-2022

Estes són les bases del II Concurs d'Influencers Fallers 2021-2022 de Junta Central Fallera

1.- Organització

JUNTA CENTRAL FALLERA (J.C.F) a través de la seua Delegació de Juvenils posa en marxa un CONCURS per a triar dos Influencers (xic/xica), que rebran com a premi traslladar notícies i missatges al públic juvenil faller de la ciutat de València mitjançant una sèrie de continguts mensuals en les xarxes socials de JUNTA CENTRAL FALLERA, baix la moderació de la Delegació de Juvenils de JCF, durant el període comprés des de la seua elecció fins a la finalització establida i pròxima a la nova activitat del següent exercici faller. Aproximadament el període de vigència serà de 12 mesos. La convocatòria del concurs es comunicarà en els perfils oficials de JUNTA CENTRAL FALLERA.

2.- Desvinculació respecte a Facebook, Twitter, TikTok, YouTube i Instagram

Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, no patrocinen, avalen ni administren de manera algun aquest concurs, ni estan associats a ell. L'usuari es desvincula totalment de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube i Twitter i és conscient que està proporcionant la seua informació a la Delegació de Juvenils de JCF i no a Facebook, Twitter, Tik-Tok YouTube ni Instagram. La informació que proporcione s'utilitzarà únicament per a comunicar-li el premi.

3.- Objecte i mecànica del concurs.

JUNTA CENTRAL FALLERA, a través de la seua Delegació de Juvenils llança un concurs en el qual es busca triar al Influencer Juvenil Faller i a la Influencer Juvenil Fallera entre tots aquells que:

3.1. En la primera fase del concurs (del 9 al 23 de setembre de 2021): Han d'enviar un vídeo de 30 seg. explicant els motius pels quals es mereixen ser el influencer faller/a se haurà d'enviar per wetransfer al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Es tindrà en compte la qualitat del vídeo, producció i l'originalitat. Hauran d'indicar en les observacions del wetransfer: Nom complet, Número de Cens, número de telèfon i Falla a la qual pertanyen. Després d'aquest període, un jurat DEGUDAMENT ACREDITAT seleccionarà als 3 finalistes tant masculins (3) com a femenins (3) que passaran a la segona fase del concurs. El jurat seleccionarà als 3 millors en cada modalitat que millor complisquen el perfil de transmetre les activitats falleres de la Delegació de Juvenils de JCF així com la temàtica fallera orientada a juvenils de les comissions falleres de València sota el criteri de la Delegació de Juvenils de JCF.

Els 4 criteris sobre els quals es basarà l'elecció són:

  • Qualitat del vídeo aportat
  • Originalitat de la proposta traslladada en el vídeo.
  • Adequació de la seua imatge com Influencer.
  • Capacitat de comunicació, treball i compromís amb la Delegació de Juvenils de JCF.

3.2 En la segona fase del concurs:

Enviaran un segon vídeo en el qual la temàtica se'ls indicarà en el seu moment, des de JCF. Aquest vídeo la seua duració serà de 30 seg. i s'enviarà per wetransfer a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. El jurat serà per votació popular que s'indicarà en el seu moment, bé per la web de JCF o per RRSS.

4.- Duració i àmbit

El període de desenvolupament del concurs serà el següent: Primera fase del concurs, del 9 al 23 de setembre de 2021: els participants hauran d'enviar vídeo per a poder ser considerats candidats a Influencer Juvenil Faller.

Els tres finalistes de cada categoria s'anunciaran en els perfils de xarxes socials i web de JUNTA CENTRAL FALLERA o Xarxes Socials el 27 de setembre de 2021.

Segona fase del concurs del 28 de Setembre al 01 d'Octubre de 2021, recepció del segon vídeo dels finalistes i del 05 al 06 d'octubre de 2021, tots dos inclusivament es realitzarà la votació popular per a l'elecció dels guanyadors.

Votació a través del mitjà a definir per la delegació de Juvenils de JUNTA CENTRAL FALLERA en el qual els tres finalistes per categoria competiran per a alçar-se amb la victòria.

El 07 D'OCTUBRE DE 2021 es nomenaren els guanyadors: El guanyador i la guanyadora s'anunciaran presencialment en finalitzar el període de votacions, i a més es comunicarà en els perfils socials de JUNTA CENTRAL FALLERA.

5.-Requisits per a participar

Podran participar en el concurs:

- Totes les persones falleres entre 14 i 21 anys, censades en JUNTA CENTRAL FALLERA, a través de la seua corresponent Comissió Fallera i que quede prou acreditada la seua pertinença a la modalitat de juvenils en cada Comissió. Queden per tant excloses d'aquest concurs totes aquelles persones falleres que per edat es troben censades en Comissió Infantil de les seues corresponents Comissions.

- Censades en Comissions Falleres pertanyents a JUNTA CENTRAL FALLERA de València.

No podran participar:

- Persones NO FALLERES

- Persones falleres NO CENSADES en JUNTA CENTRAL FALLERA.

- Persones falleres que el seu cens no corresponga amb l'indicat en l'apartat de participació en el Concurs.

En participar en el concurs, s'accepta la condició que, en cas de resultar guanyador/a, el triat/a haurà de col·laborar amb la Delegació de Juvenils de JCF a través de les seues xarxes socials i mitjans de comunicació durant els 12 mesos (aproximadament) posteriors al seu nomenament com a guanyador/a: Durant els 12 mesos de col·laboració, el guanyador/a no podrà realitzar col·laboracions ni interaccions com influencer digital amb altres mitjans de comunicació, empreses i xarxes socials d'ús privat que puguen ser considerats competència directa en la difusió i promoció de les activitats falleres i contingut faller, de la Delegació de Juvenils de JCF així com de la pròpia JUNTA CENTRAL FALLERA.

6.- Selecció del guanyador/ guanyadors, suplents, comunicació i lliurament

El guanyador i la guanyadora seran triats per votació popular en la final que tindrà lloc entre el 05 al 06 d'Octubre de 2021 El guanyador/a se anunciarà presencialment en finalitzar la votació el dia 07 d'Octubre de 2021, i a més es comunicarà en els perfils de xarxes socials i web de JUNTA CENTRAL en els dies posteriors.

En cas de renúncia per part d'algun dels guanyadors, serà substituït pel candidat/a amb la segona major votació en la modalitat corresponent.

7.- Premis

Per a aquest concurs hi ha disponible el següent premi per al guanyador i la guanyadora: - Influencer Oficial Delegació de Juvenils JCF per a l'exercici que comprén les Falles de 2022, participant en la promoció i difusió de les diferents activitats de la Delegació de Juvenils així com de missatges, temàtiques i accions que aquesta Delegació considere que són importants per a traslladar l'activitat oficial fallera al públic juvenil de le s Comissions falleres.

- Un kit de influencer, compost per un marxandatge oficial de la Delegació de Juvenils de JCF.

- Participaran de manera activa en la gala juvenil de JCF.

- Accés V. I. P en els actes oficials a determinar per la Delegació de Juvenils de JCF.

El premi no podrà ser transferit a una altra persona de l'elecció del guanyador/a en cas de no poder gaudir-lo per causes de força major.

8.- Reserves i limitacions

S'entendrà, a títol enunciatiu però no limitatiu, que es produeix frau, quan es de tecta el suposat ús d'aplicacions independents al Website per a alterar la votació; la realització d'un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguen resultar aparentment abusius i/o malintencionats.

La constatació de qualsevol d'aquestes circumstàncies durant el concurs suposarà la desqualificació automàtica del concurs així com la pèrdua del premi si se li haguera atorgat.

JUNTA CENTRAL FALLERA queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedira la seua identificació.

JUNTA CENTRAL FALLERA es reserva el dret d'emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzen qualsevol tipus d'acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del concurs.

JUNTA CENTRAL FALLERA exclou qualsevol responsabilitat per fallades en l'accés a la web oficial de JUNTA CENTRAL FALLERA, reservant-se el dret a efectuar canvis que redunden en la bona fi del concurs quan concórrega causa justa o motius de força major que impedisquen portar-la a terme en la forma en què recullen les presents bases.

La Delegació de Juvenils de JCF es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d'interpretar les presents bases legals.

9.- Acceptació de les bases.

La participació en el concurs suposa l'acceptació íntegrament de les presents bases que s'adjunten en la convocatòria del concurs.

JUNTA CENTRAL FALLERA es reserva el dret d'eliminar justificadament a qualsevol participant que defraude, altere o inutilitze el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del present concurs, així com la resolució de qualsevol qüestió derivada de la present activitat.

La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les Bases de la mateixa per part dels participants i el criteri de l'Organitzador per a la resolució de qualsevol incidència.

Els guanyadors del concurs formalitzaran un contracte de tractament de dades de Influencer.

10.- Llei aplicable i legislación

La resolució de qualsevol aclariment, conflicte o litigi entre les diferents parts d'aquest concurs es dirimirà de conformitat amb les lleis espanyoles, sotmetent-se expressament al fur o jurisdicció dels Tribunals de València amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre-li.

11.- Disposicions addicionals

La Delegació de Juvenils de Junta Central Fallera no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris, o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguen afectar el desenvolupament del concurs i els premis.

12.- TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades personals dels participants seran tractats d'acord amb la legislació vigent en matèria de de protecció de dades de caràcter personal.

Les dades dels participants seran utilitzats per l'organització per a realitzar la correcta gestió i difusió mediàtica del concurs, contactar als participants, transmetre aquestes dades a empreses col·laboradores en el concurs i així poder dur a terme el lliurament dels premis.

Una vegada finalitzat el concurs, les dades seran suprimides una vegada complides les finalitats que van justificar el seu tractament.

Els participants hauran de llegir i acceptar la informació bàsica de tractament de dades segons ANNEX I.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte