• Enlace Slider home mascletás (2)

Junta Central Fallera

  • Inici
  • JCF
  • Secretaria
  • Resum de l'Assemblea extraordinària de presidentes i presidents de falla del mes de setembre de 2021

Resum de l'Assemblea extraordinària de presidentes i presidents de falla del mes de setembre de 2021

Este és el resum de l'Assemblea de presidentes i presidents de falla del mes de setembre de 2021

Acta de l’Assemblea General Extraordinària de Presidents i Presidentes de falla celebrada en Mercaflor el dimarts 14 de setembre del 2021 a les 20.15 hores davall la presidència del Sr. Carlos Enrique Galiana Llorens, com a Secretària General la Sra. Carmen Blasco Lucas i amb l’assistència de les persones representants de les comissions falleres relacionades al marge d’acord amb el punt de l’orde del dia establit en la convocatòria.

PRIMER PUNT - Elecció de jurats de la segona i tercera fase d’elecció de les Falleres Majors de València del 2022

La Presidència exposa en primer lloc com es realitzarà la votació per a jurats. Explica que la relació definitiva dels candidats i les candidates a jurat de Fallera Major de València de 2022 que ha de votar l’Assemblea de Presidents i Presidentes està formada per cinc persones de les quals cal triar-ne quatre. La resta de persones candidates que s’havia presentat inicialment s’han retirat per incompatibilitat, ja que hi tenen a alguna candidata. Són les següents persones:
- Mari Cruz Niza Rodrigo.
- Antonio Adán Jareño.
- Daniel Pérez Moris.
- Pepa Gómez Valle.
- Fernando Vallés Domínguez

Pel que fa a la relació definitiva de candidats i candidates a jurat de la Fallera Major Infantil de València de 2022 que s’han de votar en l’Assemblea de Presidents i Presidents, cal dir que sols n’hi ha tres. Per tant, com que el total que cal nomenar-ne són quatre, estes tres persones candidates passen a ser elegides directament. Són les següents:
- Arlinda Luzi Luzi.
- David Sotelo Iranzo.
- José Sirvent Royo.

L’altre candidat o candidata haurà de ser triat per l’Assemblea a partir de les persones presents que ho manifesten i tinguen els requisits necessaris. La Presidència proposa que es presente en primer lloc qualsevol persona component de Junta Central Fallera. Si no n’hi ha, es demanara que es presente un candidat o candidat que siga president o presidenta de falla. Es recorda que, per a presentar-se, no s’ha de tindre cap incompatibilitat amb qualsevol de les candidates. Si no es presentara cap candidat o candidata, será el President de Junta Central Fallera qui designarà el membre del jurat que falta.

El representant de la comissió fallera núm. 289 (Isabel la Catòlica – Ciril Amorós) exposa que en l’esperit de creació de l’actual normativa d’elecció de jurats, en la qual va estar present, estava que es primaria la candidatura de presidents i presidentes de falla, abans que la dels delegats, presidents d’Agrupació o membres de JCF. Per tant, considera que no és correcte que es prime la candidatura de membres de JCF, com ha anunciat la Presidència. No vol que es tinga en compte la figura de ningú sobre un altre. La Presidència exposa que en la normativa aprovada pel mes de juny es deia que hi haurà un màxim d’un president d’Agrupació i com a mínim un membre de JCF. Li consta que en l’any anterior s’havia introduït una reforma respecte a la normativa original. No obstant això, manifesta que no té problema que no s’afavorisca la procedència de cap tipus de persona per a candidat o candidata a jurat, ja que no hi ha normativa escrita relativa a la presentació de candidatures fora de temps i forma, quan hi ha una plaça de jurat a ocupar. Proposa que es vote la possibilitat que ell ha anunciat primerament i la que ha exposat el representant. Esta consistix que no es prime la figura de ningú sobre un altre.

Realitzada la votació, guanya per majoria la proposta del representant. Per tant, s’aprova que es puga presentar qualsevol membre de l’Assemblea per a candidat o candidata a jurat de la fallera Major Infantil de València.

Seguidament, mentrimentres es presenten les candidatures per a un membre del jurat de la Fallera Major Infantil de València del 2022, s’inicia la votació de les candidatures a jurat de la Fallera Major de València del 2022.

En acabar la votació, la Presidència llig els noms de les candidatures presentades per a jurat de la Fallera Major Infantil del 2022. Se n’han presentat cinc. Se n’ha de triar un jurat. Estes són les següents:
- María Eugenia Maillo Regidor, delegada del sector Rascanya.
- Silvia Atienza Mora, presidenta de la comissió fallera Arquebisbe Olaechea – Sant Marcel·lí.
- Inmaculada Mata Martínez, vocal de lliure designació de JCF.
- Carles Berriales Arlandis, president de la comissió fallera Guillem Sorolla – Recared.
- Blanca Gema Gamborino Pérez, delegada del sector la Seu – la Xerea – el Mercat.

Seguidament, mentrimentres es fa l’escrutini, s’inicia la votació de les candidatures per a jurat de la Fallera Major Infantil de València.

Abans de fer-se públic els resultats de la votació per a jurats de la Fallera Major de València, la Presidència exposa els tres membres que li correspon nomenar com a jurat de la Fallera Major de València en virtut de la normativa vigent. Estos són:
- Patricia Sanz Sala
- Andrea Arnau Lledó
- Ángeles Hernández Graciá

Posteriorment es fa lectura a l’esclutini de la votació el resultat del qual és el següent:
- Maria Cruz Niza Rodrigo … 115 vots
- Antonio Adán Jareño … 97 vots
- Daniel Pérez Moris … 92 vots
- Pepa Gómez Valle … 92 vots
- Fernando Antonio Vallés Domínguez… 97 vots

La Presidència comunica que s’ha produït un empat a 92 vots entre el candidat Daniel Pérez Moris i la candidata Pepa Gómez Valle. Per a desempatar, seguint la normativa establida, cal tindre en compte la major recompensa i en segon lloc qui l’haja obtinguda anteriorment. Per eixe motiu, es desempata i resulta seleccionat Daniel Pérez Moris.

Una vegada resolt este empat, s’anuncia els noms dels jurats per a elegir la Fallera Major de València de 2022. Estos seran els següents:
- Patricia Sanz Sala
- Andrea Arnau Lledó
- Ángeles Hernández Graciá
- Mari Cruz Niza Rodrigo
- Antonio Adán Jareño
- Daniel Pérez Moris
- Fernando Vallés Domínguez

Abans de fer-se públic els resultats de la votació per a jurats de la Fallera Major de València, la Presidència exposa els tres membres que li correspon nomenar com a jurat per a l’elecció de la Fallera Major Infantil, en virtut de la normativa vigent. Estos són:
- Víctoria Blázquez Cercós
- Beatriz Hernani Rambla
- José Miguel González Fuster

Posteriorment, la Presidència anuncia que la candidata més votada de les persones que s’han presentat a ocupar una plaça de jurat per a la selecció de la Fallera Major Infantil de València del 2022 és Inmaculada Mata Martínez, la qual ha obtingut 43 vots.

Finalment, queden proclamats com a jurats per a l’elecció de la Fallera Major Infantil de València de 2022 les següents persones:
- Víctoria Blázquez Cercós
- Beatriz Hernani Rambla
- José Miguel González Fuster
- Arlinda Luzi Luzi
- David Sotelo Iranzo
- José Sirvent Royo
- Inmaculada Mata Martínez

La Presidència desitja sort i encert a totes les persones que exerciran de jurat de la Fallera Major de València i de la Fallera Major Infantil de València del 2022.

La sessió s’alça a les 21.40 hores de la nit de la qual cosa com a Secretària estenc la present acta amb el vistiplau del President.

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Junta Central Fallera informa sobre l'ús de les cookies en la seua pàgina web.

Llegir més

Accepte